Magazín Elita

Provaz, také provázek či šňůry

Má dvě základní polohu, buď nám pomáhá nebo nás k něčemu  připoutává či zavazuje, ba přímo svazuje s někým  nebo k něčemu, co jsme viděli.  V této  souvislosti je nutné také říci, že tento znak nás také upozorňuje, že i smlčení něčeho je spolupachatelství. Také je připomínkou, že sliby se mají dodržovat. Přetrhne-li se lano, zažijeme velké zklamání. Smotaný do kluba je jen konstatováním, že zažijeme velkou nudu. Zamotaný je zmatek a nejisté poměry, rozmotáme-li ho vše se napraví, nerozmotá-li se, můžeme očekávat potíže či trest. Převazujeme-li balík, balíček, čeká nás velice milé překvapení.