Magazín Elita

PLASTICKÉ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA BULOVCE SLAVÍ 20 LET

PLASTICKÉ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA BULOVCE SLAVÍ 20 LET

V květnu 1997 bylo založeno v Nemocnici Na Bulovce Centrum plastické chirurgie, které se v roce 2002 transformovalo na Kliniku plastické chirurgie 1. LF UK a FN Bulovka za účelem realizace výuky plastické chirurgie na fakultě. Klinika plastické chirurgie  1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy se tak stala jednou ze 3 univerzitních klinik oboru plastické chirurgie v naší republice.

Klinika vede výuku studentů 4. a 5. ročníku 1. LF UK v oboru plastické chirurgie /včetně zahraničních studentů/ a participuje také na výuce posluchačů 2. LF UK. Současně je i školícím pracovištěm pro mladé lékaře v rámci postgraduálního studijního programu a ve vědecko-výzkumné činnosti klinika řeší několik grantových projektů zaměřených na výzkum v oboru plastické chirurgie.  

Velmi významná je ta skutečnost, že v roce 2004 bylo na klinice plastické chirurgie zřízeno Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu u nás. Centrum je zaměřeno na primární chirurgickou léčbu žen s rakovinou prsu pod vedením chirurgů-mammologů, včetně okamžitých nebo odložených rekonstrukcí prsů po ablačních výkonech, řešených plastickými chirurgy. Centrum za dobu své existence získalo pověst špičkového pracoviště u odborné i laické veřejnosti a co do počtu provedených rekonstrukcí prsů zaujímá jedno z nejvýznamnějších postavení mezi pracovišti plastické chirurgie v naší republice. Důležitost kliniky plastické chirurgie a jejího centra v onkologickém programu potvrzuje i ta skutečnost, že klinika byla v roce 2013 zařazena pod Komplexní onkologické centrum (KOC) Prahy, opět jako jediné pracoviště plastické chirurgie v naší republice.

Klinika plastické chirurgie je i sídlem Subkatedry plastické chirurgie IPVZ, která se významně podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů různých oborů. V rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru plastické chirurgie má klinika status Akreditovaného pracoviště II. typu.

Význam kliniky plastické chirurgie lze spatřovat také v její stále se rozvíjející širší spolupráci s ostatními chirurgickými obory Nemocnice Na Bulovce a to při řešení rozsáhlých defektů po traumatech či operacích, které vyžadují složité rekonstrukční výkony nad rámec oboru. Z chirurgických oborů to bývá nejčastěji ortopedie, chirurgie a ORL, z extramurálních potom kardiochirurgie a další obory.

V léčebně-preventivní činnosti klinika řeší různé vrozené i získané vady obličeje, trupu i končetin – úrazy, poúrazové a pooperační stavy, kožní a jiné nádory a kosmetické vady. Za účelem kompletizace poskytované léčebné péče byl tým doplněn špičkovým plastickým chirurgem zaměřeným na chirurgii ruky.

Klinika plastické chirurgie se také dlouhodobě podílí na charitativních a jiných aktivitách v prospěch onkologicky nemocných žen léčených na klinice s onemocněním prsu.

20 let Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v číslech (statistické údaje 1997 – 2016)

Počet operací na operačním sále: 8 431 / tj. cca 2 operace denně

Počet operací na ambulantním sále včetně úrazů: 50 742 / tj. cca 10 operací denně

Počet ambulantních vyšetření a ošetření: 201 735 / tj. cca 42 vyšetření denně

Počet přednášek na kongresech a sympoziích: 112

Počet odborných publikací v tuzemských a mezinárodních časopisech: 84

Počet vědecko-výzkumných grantů: 7

Organizace sympozií s mezinárodní účastí (v r. 2011 a 2014 se zúčastnil i dr. Pomahač): 22

V roce 2012 lékaři kliniky iniciovali v rámci řešení vadných implantátů PIP použitých u žen při rekonstrukci prsů po ablaci jejich okamžitou výměnu za nezávadné implantáty ve svém volnu o sobotách po dobu dvou měsíců a to bez nároku na finanční vyrovnání.

Současně klinika stála u zrodu plasticko-chirurgické péče poskytované v Jordánsku pro poraněné z války v Sýrii v rámci vládního zdravotního programu MEDAVAK. Lékaři z Nemocnice Na Bulovce dosud absolvovali v Jordánsku už devět misí.

 

MUDr. Jana Matějovská, primářka kliniky                                                                                          

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., přednosta kliniky

 

 

 

 

Fotogalerie
6708 6709

Další články z rubriky

Mohou játra bolet? Co nepodcenit a kdy zajít k lékaři?

Mohou játra bolet? Co nepodcenit a kdy zajít k lékaři?

Dvoudenní Wellbeing event pro hotelové hosty i veřejnost nabídne to nejlepší z osteopatie, akupunktury i terapii zvukem

Dvoudenní Wellbeing event pro hotelové hosty i veřejnost nabídne to nejlepší z osteopatie, akupunktury i terapii zvukem

Duševní zdraví napříč Evropou se dle statistik zlepšuje

Duševní zdraví napříč Evropou se dle statistik zlepšuje

Přichází sezona respiračních onemocnění, postihuje zejména děti

Přichází sezona respiračních onemocnění, postihuje zejména děti

Světový den diabetu upozorňuje na důležitost prevence

Světový den diabetu upozorňuje na důležitost prevence

Vánoční Holešovická tržnice