Magazín Elita

PLASTICKÉ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA BULOVCE SLAVÍ 20 LET

PLASTICKÉ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA BULOVCE SLAVÍ 20 LET

V květnu 1997 bylo založeno v Nemocnici Na Bulovce Centrum plastické chirurgie, které se v roce 2002 transformovalo na Kliniku plastické chirurgie 1. LF UK a FN Bulovka za účelem realizace výuky plastické chirurgie na fakultě. Klinika plastické chirurgie  1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy se tak stala jednou ze 3 univerzitních klinik oboru plastické chirurgie v naší republice.

Klinika vede výuku studentů 4. a 5. ročníku 1. LF UK v oboru plastické chirurgie /včetně zahraničních studentů/ a participuje také na výuce posluchačů 2. LF UK. Současně je i školícím pracovištěm pro mladé lékaře v rámci postgraduálního studijního programu a ve vědecko-výzkumné činnosti klinika řeší několik grantových projektů zaměřených na výzkum v oboru plastické chirurgie.  

Velmi významná je ta skutečnost, že v roce 2004 bylo na klinice plastické chirurgie zřízeno Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu u nás. Centrum je zaměřeno na primární chirurgickou léčbu žen s rakovinou prsu pod vedením chirurgů-mammologů, včetně okamžitých nebo odložených rekonstrukcí prsů po ablačních výkonech, řešených plastickými chirurgy. Centrum za dobu své existence získalo pověst špičkového pracoviště u odborné i laické veřejnosti a co do počtu provedených rekonstrukcí prsů zaujímá jedno z nejvýznamnějších postavení mezi pracovišti plastické chirurgie v naší republice. Důležitost kliniky plastické chirurgie a jejího centra v onkologickém programu potvrzuje i ta skutečnost, že klinika byla v roce 2013 zařazena pod Komplexní onkologické centrum (KOC) Prahy, opět jako jediné pracoviště plastické chirurgie v naší republice.

Klinika plastické chirurgie je i sídlem Subkatedry plastické chirurgie IPVZ, která se významně podílí na postgraduálním vzdělávání lékařů různých oborů. V rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oboru plastické chirurgie má klinika status Akreditovaného pracoviště II. typu.

Význam kliniky plastické chirurgie lze spatřovat také v její stále se rozvíjející širší spolupráci s ostatními chirurgickými obory Nemocnice Na Bulovce a to při řešení rozsáhlých defektů po traumatech či operacích, které vyžadují složité rekonstrukční výkony nad rámec oboru. Z chirurgických oborů to bývá nejčastěji ortopedie, chirurgie a ORL, z extramurálních potom kardiochirurgie a další obory.

V léčebně-preventivní činnosti klinika řeší různé vrozené i získané vady obličeje, trupu i končetin – úrazy, poúrazové a pooperační stavy, kožní a jiné nádory a kosmetické vady. Za účelem kompletizace poskytované léčebné péče byl tým doplněn špičkovým plastickým chirurgem zaměřeným na chirurgii ruky.

Klinika plastické chirurgie se také dlouhodobě podílí na charitativních a jiných aktivitách v prospěch onkologicky nemocných žen léčených na klinice s onemocněním prsu.

20 let Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v číslech (statistické údaje 1997 – 2016)

Počet operací na operačním sále: 8 431 / tj. cca 2 operace denně

Počet operací na ambulantním sále včetně úrazů: 50 742 / tj. cca 10 operací denně

Počet ambulantních vyšetření a ošetření: 201 735 / tj. cca 42 vyšetření denně

Počet přednášek na kongresech a sympoziích: 112

Počet odborných publikací v tuzemských a mezinárodních časopisech: 84

Počet vědecko-výzkumných grantů: 7

Organizace sympozií s mezinárodní účastí (v r. 2011 a 2014 se zúčastnil i dr. Pomahač): 22

V roce 2012 lékaři kliniky iniciovali v rámci řešení vadných implantátů PIP použitých u žen při rekonstrukci prsů po ablaci jejich okamžitou výměnu za nezávadné implantáty ve svém volnu o sobotách po dobu dvou měsíců a to bez nároku na finanční vyrovnání.

Současně klinika stála u zrodu plasticko-chirurgické péče poskytované v Jordánsku pro poraněné z války v Sýrii v rámci vládního zdravotního programu MEDAVAK. Lékaři z Nemocnice Na Bulovce dosud absolvovali v Jordánsku už devět misí.

 

MUDr. Jana Matějovská, primářka kliniky                                                                                          

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., přednosta kliniky

 

 

 

 

Fotogalerie
6708 6709

Další články z rubriky

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Na bolestivé popáleniny lze vyzrát kombinací selského rozumu a moderních ochranných pomůcek

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy

Laserové operace otevírají nové obzory, doslova mění životy

Život bez strachu z náhlých otoků: Průlom v diagnóze a léčbě hereditárního angioedému pomohl už desítkám pacientů

Život bez strachu z náhlých otoků: Průlom v diagnóze a léčbě hereditárního angioedému pomohl už desítkám pacientů