Magazín Elita

Prkna

Řezat je značí úmrtí či jiné útrapy. Sbíjíme-li je dohromady, rozmnožíme své podnikatelské aktivity. Kupujeme-li je, budeme ve shodě s těmi, se kterými obchodujeme či pracujeme. Hoblovat je znamená svatba neb křest.