Magazín Elita

Prach

Na  starých předmětech značí dobré příjmy, velký zisk, díky vlastní práci, ale možná i díky daru. Prach v domácnosti značí hádky. Stíráme-li  prach,  snažíme  se napravit  své  chyby a  odstranit nedostatky  ve  vlastní práci. Být  od  prachu  znamená,  že  se nevyhneme  jednání  s mrzoutem.