Magazín Elita

HOME OFFICE, HOME WORKING - PŘIJDE PŘESNĚJŠÍ VYMEZENÍ

Parlamentem České republiky stále ještě neschválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž část má začít platit již od letošního dubna.
Novela přináší pevnější pravidla pro institut home office či home working. Zaměstnanec pracující mimo pracoviště zaměstnavatele bude oprávněn rozvrhnout si svou pracovní dobu podle vlastní potřeby. Nadále by mu však nepříslušela mzda či náhradní volno za práci přesčas či za práci ve svátek.  Strany se mohou dohodnout, že z domova bude zaměstnanec vykonávat pouze část práce a zbytek pracovní doby bude docházet na pracoviště. Co však je zásadní novinkou, je povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnanci v režimu home office náklady spojené s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Bude však náležet pouze zaměstnanci, který pracuje z domova pravidelně. Takže se novela vrací k náhradám na telefon a také za internetové připojení, a to v minimální možné výši, přeci jen jde o zaměstnancův benefit, který by neměl být pro zaměstnavatele zátěží administrativní ani finanční.
Rozhodně diskutabilní budou náklady na elektrickou energii, pořízení a provoz počítače, za vodu či teplo. Je téměř jisté, že tento typ nákladů bude muset zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. Hrazeny budou pravděpodobně v paušálu či nárazově, ale nesmí být součástí mzdy, platu či odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práci z domova bude, tedy home office i home working, bude upravovat pracovněprávní dokument, jehož součástí bude vnitřní předpis.


Další články z rubriky

Sdružení pro digitální účtenky apeluje na poslance

Sdružení pro digitální účtenky apeluje na poslance

Columbia Omni-Heat Infinity se podílí na historickém návratu USA na měsíc

Columbia Omni-Heat Infinity se podílí na historickém návratu USA na měsíc

Lovci znaků přibližují interaktivní formou písmo i komunikaci od jejich prvopočátku

Lovci znaků přibližují interaktivní formou písmo i komunikaci od jejich prvopočátku

Dva světové unikáty v jediné rezervaci. Z Milovic se stala výkladní skříň české ochrany přírody

Dva světové unikáty v jediné rezervaci. Z Milovic se stala výkladní skříň české ochrany přírody

Sodexo Benefity jsou nyní Pluxee

Sodexo Benefity jsou nyní Pluxee

MOTOSALON 2024