Magazín Elita

HOME OFFICE, HOME WORKING - PŘIJDE PŘESNĚJŠÍ VYMEZENÍ

Parlamentem České republiky stále ještě neschválil novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž část má začít platit již od letošního dubna.
Novela přináší pevnější pravidla pro institut home office či home working. Zaměstnanec pracující mimo pracoviště zaměstnavatele bude oprávněn rozvrhnout si svou pracovní dobu podle vlastní potřeby. Nadále by mu však nepříslušela mzda či náhradní volno za práci přesčas či za práci ve svátek.  Strany se mohou dohodnout, že z domova bude zaměstnanec vykonávat pouze část práce a zbytek pracovní doby bude docházet na pracoviště. Co však je zásadní novinkou, je povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnanci v režimu home office náklady spojené s komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Bude však náležet pouze zaměstnanci, který pracuje z domova pravidelně. Takže se novela vrací k náhradám na telefon a také za internetové připojení, a to v minimální možné výši, přeci jen jde o zaměstnancův benefit, který by neměl být pro zaměstnavatele zátěží administrativní ani finanční.
Rozhodně diskutabilní budou náklady na elektrickou energii, pořízení a provoz počítače, za vodu či teplo. Je téměř jisté, že tento typ nákladů bude muset zaměstnanec zaměstnavateli prokázat. Hrazeny budou pravděpodobně v paušálu či nárazově, ale nesmí být součástí mzdy, platu či odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práci z domova bude, tedy home office i home working, bude upravovat pracovněprávní dokument, jehož součástí bude vnitřní předpis.


Další články z rubriky

Vzácná tisícovka, oceňování sbírek i Freddie Mecury na jarním veletrhu Sběratel

Vzácná tisícovka, oceňování sbírek i Freddie Mecury na jarním veletrhu Sběratel

Přijímací řízení na SŠ: školy praskají ve švech. Druhé kolo vypíše minimum škol

Přijímací řízení na SŠ: školy praskají ve švech. Druhé kolo vypíše minimum škol

Prague Bike Fest - zážitková akce pod širým nebem rozpohybuje milovníky bicyklů a adrenalinu!

Prague Bike Fest - zážitková akce pod širým nebem rozpohybuje milovníky bicyklů a adrenalinu!

KONCERT PRO ŽIVOT: Kdo zachrání jeden život, zachrání svět

KONCERT PRO ŽIVOT: Kdo zachrání jeden život, zachrání svět

Evropská směrnice NIS 2 zpřísňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost

Evropská směrnice NIS 2 zpřísňuje požadavky na kybernetickou bezpečnost

Koncert pro život