Magazín Elita

Požár

Není jisté, co nás čeká a nejsou ani jednoduchá východiska ze situací, do kterých se dostaneme. Díváme-li se na plameny, je to transformace a čeká nás blahobyt a dobré zisky. Hoří-li krov, musíme počítat s problémy  ve všem, co děláme. Založíme-li požár, jen se snažíme něco zvrátit, ale marně. Vidíme-li požár vlastního majetku bez kouře, nemusíme se obávat ztráty, avšak je-li dým temný a těžký, sníží se náš majetek znehodnocením.