Magazín Elita

Pozemek

Stejnoměrně porostlý  zelenou trávou je radostí a štěstím. Zanedbaný je oprávněnou nespokojeností a rozhořčeností.