Magazín Elita

Potok

Čistá   voda vyjadřuje dobré obchody, kalná zase špatné. Potok plný ryb je velkým štěstím.  Divoká voda v potoce  či rozvodněný potok je znakem nepřízně osudu.