Magazín Elita

Porodní bába, asistentka

Pro svobodné vyjadřuje  brzký sňatek, pro zadané  je požehnáním.  Vyšetřuje-li nás, nemáme čisté svědomí či střežíme tajemství. Budeme-li jí my sami, budeme muset být v něčem  velice  rychlí, abychom získali dobré místo v pořadníku.