Magazín Elita

Porod

Štěstí, rodinná událost, naplnění cíle. Pro ženu je symbolem rozhodnutí ke změně svého života.  Pro  muže bývá rozchodem se svojí partnerkou. Pro obchod není nejlepším znakem. Narodí-li se zdravý chlapec, mohou být obchody zajímavé, avšak narození děvčete je spíše špatnými zkušenostmi. Vidíme-li vlastní porod, máme možnost začít znovu nebo lépe. Jsme-li přítomni těžkému porodu, či mrtvého dítěte, čekají nás bolestné chvíle, zármutek či nemoc. Utajený porod prozrazuje nové plány, které tajíme před okolím. Porod zvířete je vždy výnosným obchodem a obecně platí, že nás čeká dobré období.