Magazín Elita

Pokrývač

Při práci vyjadřuje čest a uznání. Hovoříme-li s ním, můžeme využít výhodných styků.