Magazín Elita

Armáda, vojsko

Primárně nás nabádá k disciplíně, ale také upozorňuje na to, abychom si uvědomili, že se musíme na vše důkladněji připravovat. Obecně s e dá říci, že přichází nepokojné období. Spojí-li se s námi jiná armáda či vyzveme spojeneckou armádu k pomoci, není na tom naše odvaha nejlépe, ale také to může být znak obsedantní psychózy. Prchající jsou nepříjemné informace a zprávy.  Jsme-li napadeni či zajati nepřátelskou armádou, je nutné přehodnotit své kroky, které mohou být velice konzervativní.