Magazín Elita

O VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ OBČANŮM ČR

O VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ OBČANŮM ČR

Občanské průkazy

Občanský průkaz může být vydán i občanům mladším 15 let a jeho doba platnosti je 5 let, starším 15 let se občanský průkaz vydává na 10 let. Platí tedy, žemůže být vydán i novorozenci. Občanům starším 70 let vydává průkaz totožnosti s dobou platnosti na 35 let. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů mají podstatně kratší dobu platnosti. Na 6 měsíců se vydává, pouze pokud došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím výrobu dokladů či došlo ke katastrofě či jiné mimořádné události. Na 1 měsíc může být vydán v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva - žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu.

Cestovní doklady

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.  Dobu jeho platnosti není možné prodloužit. Občanům starším 15 let se vydává na 10 let, dětem do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Od letošního ledna se vydávají cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, což zahrnuje zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení. Potřebujete-li pas v kratší lhůtě než 30 dnů, máte šanci požádat o pas za zvýšený správní poplatek, který je plnohodnotný a je vydáván ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Žádost o vydání cestovního pasu můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22.


Další články z rubriky

Purina staví moderní psí hřiště ve 20 obcích napříč Českem

Purina staví moderní psí hřiště ve 20 obcích napříč Českem

Noční prohlídku dolu s kahanem v ruce zažijete v muzeu stříbra v Kutné Hoře

Noční prohlídku dolu s kahanem v ruce zažijete v muzeu stříbra v Kutné Hoře

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní