Magazín Elita

O VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ OBČANŮM ČR

O VYDÁVÁNÍ DOKLADŮ OBČANŮM ČR

Občanské průkazy

Občanský průkaz může být vydán i občanům mladším 15 let a jeho doba platnosti je 5 let, starším 15 let se občanský průkaz vydává na 10 let. Platí tedy, žemůže být vydán i novorozenci. Občanům starším 70 let vydává průkaz totožnosti s dobou platnosti na 35 let. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů mají podstatně kratší dobu platnosti. Na 6 měsíců se vydává, pouze pokud došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím výrobu dokladů či došlo ke katastrofě či jiné mimořádné události. Na 1 měsíc může být vydán v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva - žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu.

Cestovní doklady

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů.  Dobu jeho platnosti není možné prodloužit. Občanům starším 15 let se vydává na 10 let, dětem do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Od letošního ledna se vydávají cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, což zahrnuje zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení. Potřebujete-li pas v kratší lhůtě než 30 dnů, máte šanci požádat o pas za zvýšený správní poplatek, který je plnohodnotný a je vydáván ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Žádost o vydání cestovního pasu můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22.


Další články z rubriky

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

Technické sítě Brno nabídnou své know-how z oblasti veřejného osvětlení ministerstvu i dalším městům v České republice

Technické sítě Brno nabídnou své know-how z oblasti veřejného osvětlení ministerstvu i dalším městům v České republice

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT