Magazín Elita

Pohřeb

Velice často vyjadřuje, že se něco rozhodla a třeba i bez nás, ale  bolet nás to rozhodně bude, i když velice často vyjadřuje také získání nového majetku, obzvlášť pohřeb neznámého člověka. Je-li nám vypravován pohřeb, nemusíme se bát ničeho, co nás v blízké době čeká.  Jsme-li n a pohřbu blízké osoby, čeká nás sled neblahých událostí. Pohřeb státníka vyjadřuje politickou krizi, která si nutně vyžádá  změnu.