Magazín Elita

Podzim

Pro  muže znamená ochabující potenci a pro obě pohlaví vyjadřuje, že se necítíme spokojeni ve vztahu, také se dá říci, že láska již vyprchala.