Magazín Elita

ZAČNĚME NAHLAS MLUVIT O AUTISMU!

ZAČNĚME NAHLAS MLUVIT O AUTISMU!

Neschopnost spolupracovat a přizpůsobit se, dvě základní charakteristiky autistů.       Nadační fond Auttalk Kateřiny Sokolové chce o autismu opravdu mluvit! Hlavní ambicí je vybudovat komunikační platformu, na jejímž základě se bude zvyšovat informovanost společnosti a následně i možnosti zkvalitňování péče o tyto děti.

V České republice žije s diagnózou poruchy autistického spektra zhruba 1 % populace. Dosud nejsou známy přesné příčiny vzniku těchto poruch ani možnosti případné léčby. Na otázku, co je autismus, hledá laická i odborná veřejnost odpověď jen těžko a většina představ o tom, co porucha obnáší, směřuje k filmové postavě Rain mana nebo k mentálnímu postižení.

 „Moje motivace založit nadační fond byla jasná. Poruchou autistického spektra trpí můj malý bratr Radovan. Pokud moje jméno a možnosti mohou pomoci problematiku autismu zviditelnit, samozřejmě pro to udělám vše, co bude v mých silách. Věřím, že se mi také podaří změnit zažité klišé, kterým pro veřejnost modelka a charita často jsou. Nadační fond jsem založila kvůli svému bratrovi a jsem přesvědčená, že by se tak zachoval na mém místě každý,“ říká Kateřina Sokolová, modelka, Miss České republiky 2007, zakladatelka Nadačního fondu Auttalk.

Název Auttalk odkazuje na známou frázi „Let's talk!“, která je výzvou pro komunikaci. Právě komunikace o problematice poruch autistického spektra je to základní, na co se chce Kateřina zaměřit. „Když se někoho nezasvěceného zeptáte, jak si představuje autistu, skoro nikdo vám neodpoví. Lidé tuší, jak si představit třeba člověka s Downovým syndromem, dokáží odhadnout různé handicapy a omezení, ale autista je skoro vždy velký otazník. Začít o tématu mluvit znamená udělat první krok k tomu, aby se podmínky pro život těchto dětí a jejich rodin začaly zlepšovat,“  vysvětluje směr, kterým se chce nadační fond ubírat.

Poměrně netradiční je pojetí fondu jako komunikační platformy, která má spojovat rodiny s podobným příběhem jako Sokolovi. Sdílení, setkávání a výměna zkušeností jsou jednou ze základních myšlenek nadačního fondu. Jedním z prvních projektů, na kterém Auttalk pracuje, je projekt osobní asistence. „Péče o autistické dítě je péčí na 24 hodin. Je nesmírně náročná a specifická a pochopitelně ovlivňuje život celé rodiny. Omezuje osobní i pracovní život ostatních členů domácnosti, což mívá vliv na ekonomickou i sociální stránku takové rodiny. Proto jeden z našich projektů zaměřujeme na osobní asistenci v rodinách,“ říká Jan Sokol, otec Kateřiny, malého autisty Radovana a druhý zakladatel nadačního fondu Auttalk, a dodává: „Chceme nejen finančně podporovat rodiny v tom, aby si asistenta mohly dovolit, ale postupně plánujeme i pod hlavičkou Auttalk zaměstnávat vlastní asistenty. Typů poruch autistického spektra je skutečně hodně a mají různé projevy, a proto je i vzdělávání pro osobní asistenty pro tyto klienty poměrně specifické.

Poruchy autistického spektra jsou spojovány především s narušením funkce mozku. Nervová soustava dětí neumí správně přijímat informace ze smyslů, jako je sluch, čich, doteky, zrak. Některé děti si například zlomí ruku a nepláčou, ale jako bolestivý podnět na ně může působit náhlé ostré světlo,“ přibližuje problematiku autismu Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., odbornice na autismus u nás a předsedkyně dozorčí rady Nadačního fondu Auttalk.

Autistické děti nechápou, proč se lidé chovají určitými způsoby, a samy se neumějí chovat tak, jak lidé za určitých situací očekávají. Součástí charakteristiky obtíží autistů je nedostatek porozumění okolnímu prostředí. Postižený těžko vyjadřuje svá přání a potřeby. Charakteristické je také lpění na neměnnosti způsobů života a prostředí, které jim poskytuje určitý pocit bezpečí svou stálostí a opakováním.

Více informací na www.auttalk.cz


Další články z rubriky

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Dezinformacím věří v Česku až pětina lidí, vyplývá z průzkumu agentury MNFORCE

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Rychlé rady: Smlouvy o poskytování služeb na internetu

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní

Čtyřdenní pracovní doba: v Česku ji nabízí procento firem. Umělá inteligence a mladá generace to změní

Odhalení a eliminace skrytých hrozeb

Odhalení a eliminace skrytých hrozeb

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti

ANIMAL PARK RABINA pořádá v sobotu 15. června den pro děti