Magazín Elita

KOLÁŽE PRO TICHÝ SVĚT VYTVOŘILY ZNÁMÉ OSOBNOSTI

KOLÁŽE PRO TICHÝ SVĚT VYTVOŘILY ZNÁMÉ OSOBNOSTI

První pražská kavárna s neslyšící obsluhou se chystá na svou druhou aukci. Tentokrát se budou dražit koláže, které pro ni vyrobily pod taktovkou výtvarnice Jitky Kopejtkové známé osobnosti. Akci podpořila Michaela Dolinová, Štěpánka Duchková, Bára Štěpánová, Kamila Špráchalová, Kaira Hrachovcová, Lenka Zahradnická, Ivona Březinová, Václava Florian, Miloš Kratochvíl, majitelka Latin Art Gallery Katerina Bohac a další.

Fotografka Lenka Hatašová zvěčnila autory s jejich díly v prostorách Muzea hl. města Prahy. Aukce se uskuteční 17. března 2016 v hotelu Hilton Prague Old Town od 18.00 hodin.  Lenka Hatošová fotí pro Tichou kavárnu autory se svými díly. Výtěžek z prodeje těchto krásných koláží, které vznikly pod taktovkou české výtvarnice Jitky Kopejtkové, bude věnován na podporu provozu Tiché kavárny, první pražské kavárny s neslyšící obsluhou.

Aukce ve prospěch Tichého světa se koná v prostorách Lobby baru hotelu Hilton Prague Old Town, V Celnici 1, Praha 1.

Předměty aukce jsou uvedené v elektronickém pdf katalogu.

Pravidla aukce

Závazná pravidla aukce ve prospěch organizace Tichý svět, o. p. s, konané ve spolupráci s hotelem Hilton Prague Old Town a společností SB-ART rámování.

1. Účastníci aukce (dražitelé) jsou povinni doložit svou totožnost (OP, pas). Aukce je možné se účastnit rovněž bez osobní přítomnosti na základě plné moci, která zmocňuje pověřenou osobu k zastoupení na aukci. Plná moc musí obsahovat katalogové číslo a nákupní limit. V případě shodných limitů má přednost limit obdržený dříve. Při dosažené ceně shodné s limitem má přednost dražitel přítomný v sále. Účastník může po dohodě dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, mimo nákupního limitu, přičemž podpis účastníka musí být úředně ověřen. Všechny písemné žádosti, stejně jako žádosti o dražbu po telefonu, je nutné po dohodě se zástupcem společnosti Tichý svět zaregistrovat osobně, a to nejpozději do 15. 3. 2016.

2. Účastníci aukce draží viditelným zvednutím dražebního čísla. Draží se, pokud účastníci aukce činí vyšší podání. Učiněným příhozem je účastník aukce vázán. Cenu dosaženou vydražením je dražitel povinen uhradit po ukončení aukce v hotovosti, platební kartou či převodem na účet a do 10 dnů od aukce samotné. V případě neuhrazení ceny ve stanovené lhůtě se příklep ruší a kabelka se pokládá za nevydraženou. Vydražitel je povinen převzetí předmětu dražby písemně potvrdit. Jakékoliv spory týkající se aukce rozhoduje pořadatel aukce. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, předmět se draží tzv. holandskou dražbou. 

3. Koláže, jež jsou součástí aukce, jsou označeny a popsány v elektronickém aukčním katalogu dle nejlepšího vědomí a svědomí pořadatelů aukce, ovšem pouze dle dostupných informací. Koláže se draží bez ohledu na vady, nedostatky nebo případný chybný popis. Zobrazení v katalogu slouží pouze k identifikaci koláže. Veškeré reklamace jsou tímto vyloučeny.

Obecně prospěšná společnost Tichý svět již 10 let pomáhá neslyšícím v České republice a rozvíjí jejich potenciál a schopnosti. Působí v deseti krajích. Poskytuje neslyšícím tlumočnické služby, sociální a právní poradenství a podporu při hledání zaměstnání, včetně programu pro žáky a absolventy škol. Každoročně zajistí práci více než 50 klientům. Mezi její projekty patří Tichá kavárna, první pražská kavárna s neslyšící obsluhou. Sociální podnik provozovaný na Praze 8 v blízkosti metra Ládví poskytuje pracovní místa neslyšícím barmanům, pekařkám a servírkám a přibližuje veřejnosti život a kulturu neslyšících. Přirozeně sbližuje svět slyšících i neslyšících a lidé se do ní rádi vracejí. 

Foto: Lenka Hatašová

Fotogalerie
5351 5352 5353 5354 5356 5357

Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih