Magazín Elita

Píšťalka

Vždy je to znak varovný, který nás upozorňuje na nebezpečí.