Magazín Elita

VÝZVA SOZIALMARIE 2016

VÝZVA SOZIALMARIE 2016

1. Kdo se může přihlásit?

Výzva je určena realizátorům projektů, kteří se zabývají aktuálními sociálními problémy. Tyto projekty musí být ověřené praxí a směřovat do budoucna. K datu podání již musí být v dostatečném stádiu realizace, ale musí dosud probíhat. Přihlášku mohou podat projekty soukromých osob, komerčních podniků, projekty z oblasti sociálního podnikání (občansko-společenské iniciativy, NGO, NPO, spolky) a projekty z oblasti veřejné správy. Zúčastnit se mohou projekty z celé České republiky, Maďarska a Rakouska. Pro projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska platí, že by měly být realizovány ve vzdálenosti max. 300 km vzdušnou čarou od Vídně.

2. Způsob a termíny pro podání přihlášky

Výzva byla zveřejněna v pondělí 9. listopadu 2015. Uzávěrka pro podání přihlášky s přiloženými podklady je v úterý 26. ledna 2016 ve 23:55. Podává se elektronicky prostřednictvím webové stránky SozialMarie. Přihlašujete do soutěže projekt, nikoli instituci, která projekt realizuje. Projekty z České republiky a Maďarska musí podat přihlášku v českém resp. maďarském jazyce a přiložit anglický překlad. Projekty z Chorvatska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska podávají kompletní přihlášku včetně všech pdf příloh v německém nebo anglickém jazyce.

3. Výběrový proces

Výběr vítězných projektů probíhá ve třech fázích.
V první fázi je provedena kontrola, zda podaná přihláška a podklady splňují formální kritéria stanovená pro účast v soutěži. Případné nedostatky se doplňují telefonicky nebo emailem. Naši lokální hodnotitelé Linda Janatová a Gabriela Drastichová (ČR) a Nóra Somlyódy a Miklos Tamási (Maďarsko) provádí předvýběr ze všech českých resp. maďarských přihlášek.

V druhé fázi sestaví Anna Thierová a Bernhard Litschauer-Hofer (Rakousko) společně s koordinátorkou poroty Petrou Radeschnigovou z tohoto českého a maďarského předvýběru a z dalších přihlášených projektů seznam 25 navrhovaných projektů pro odbornou porotu SozialMarie. Každý člen poroty následně může nominovat tři projekty jiné (ze všech přihlášených) a jeden návrh z předložené pětadvacítky může škrtnout. Výsledkem druhé fáze je tak maximálně 39 nominovaných projektů, které jsou zveřejněny na konci února na webových stránkách www.sozialmarie.org. Informace o nominaci SozialMarie je možné využít pro PR účely.

V třetí fázi se odborná porota SozialMarie schází při dvou jednáních a rozhoduje o patnácti vítězných projektech. Rozhoduje konsensem. Vyhlášení vítězů se koná 1. května v rámci slavnostního udílení cen ve Vídni.

Odborná porota: Josef Hochgerner (Centrum Sociálních Inovací, Vídeň), Anna Kadeřábková (Vysoká škola ekonomie a managementu VŠEM Praha), Éva Judit Kovács (Sociologický institut Maďarské akademie věd), Marlies Sutterlüty (Odborná vysoká škola „Campus Wien“) a Barbara van Melle (novinářka, Vídeň), Koordinátorka poroty: Petra Radeschnig

4. Kritéria hodnocení

Při hodnocení podaných projektů přihlíží porota s důrazem především k následujícím kritériím. První tři mají dvonásobnou váhu.

            Inovativnost projektu – novinka

• Přináší projekt do sociální oblasti nová řešení?

• Přináší projekt do sociální oblasti nové způsoby formulování problémů?

• Zabývá se projekt cílovými skupinami, kterým bylo doposud věnováno jen málo

pozornosti?

            Inovativní přístup k cílové skupině – zapojení cílové skupiny

 • Jaké konkrétní a dlouhodobě udržitelné využití má projekt pro danou cílovou skupinu?
 • Poskytuje projekt možnosti uplatnit potenciály cílové skupiny?
 • Jak je cílová skupina do projektu včleněna?
 • Přispívá projekt k pozitivnímu společenskému hodnocení cílové skupiny?

            Inovativnost ve způsobu realizace - účinnost

 • Je projekt realizován nápaditým, kreativním a odvážným způsobem?
 • Jaké dopady a účinky je možno pozorovat díky jeho sociální inovativnosti?
 • Reaguje projekt na měnící se požadavky, např. ve vztahu k cílové skupině, formulování problémů, rámcovým podmínkám?
 • Existuje spolupráce mezi různými disciplínami / kompetencemi / profesními skupinami?

            Inovace a působení navenek – příklad či vzor pro druhé

 • Jak je projekt integrován do místního a regionálního prostředí?
 • Podporuje projekt dialog / kooperaci s jinými institucemi / organizacemi?
 • Budí projekt pozornost jiných organizací, médií, sponzorů, politiků?
 • Využívá projekt nových přístupů pro komunikaci „navenek“?


5. Cena publika SozialMarie

V roce 2016 bude Cena publika SozialMarie udílena již popáté. Tuto cenu dostávají tři projekty. Jeden projekt z České republiky, jeden z Maďarska a jeden projekt z Rakouska. Hlasovat pro svého favorita můžete na našich stránkách od 9. do 26. února 2016. Každý ze tří vítězů dostane možnost natočit tříminutové image-video o svém projektu.

6. Slavnostní udílení cen

Vynikající sociálně inovativní projekty mají každý rok šanci získat jednu z 15 cen v hodnotě 15 000 euro (1. cena), 10 000 euro (2. cena), 5 000 euro (3. cena) nebo ocenění v hodnotě 2 000 euro (12 ocenění). Zástupci všech nominovaných projektů budou pozváni na veřejné slavnostní udílení cen. To se koná 1. května 2016, v 18:00 hodin ve velkém sále veřejnoprávního rozhlasu ORF v ulici Argentinierstraße 30a, 1040 ve Vídni. 

Fotogalerie
5146

Další články z rubriky

Na vlnách radosti s novou kolekcí plyšových zvířátek

Na vlnách radosti s novou kolekcí plyšových zvířátek

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období