Magazín Elita

Anděl

Vyjadřuje situaci, která není sice optimální, ale obtíže nejsou tolik vážné , ale je však jisté, že hledáme nějakou cestu ze současných obtíží, protože je vždy dobrým znamením. Stane-li se sám snící andělem, má otevřené ke konkrétní lásce nebo k dobrému příteli. Obstoupí-li nás andělé, tak nás před něčím chrání.