Magazín Elita

Pevnost

Bojíme se nadcházejícího času. Často vyjadřuje strachy nejasného původy, které také mohou být vyjádřením úzkosti. Pevnost, která je před námi a my tam míříme, jsou před námi nejisté kroky a nečekané zákroky v náš neprospěch. Budování pevnosti je vyjádřením politické nestabilnosti země, která může vést ke krizi. Zbořená, zchátralá a opuštěná, vracíme se neustále zpět a nedokážeme udělat rozhodný krok, je to pro nás depresivní.