Magazín Elita

Pes

Většinou vyjadřuje naše pudy základní instinkty. Nabádá k vyšší  bdělosti zvýšené opatrnosti. Vyje-li, jsme opravdu v nebezpečí. Bílý je znakem nových vztahů, ale černý nás zase varuje před špatným přátelstvím a zradou od přítele. Vzteklý a zuřivý pes nebývá sám o sobě nebezpečným jen do té doby, dokud nás nekousne, pak můžeme  usuzovat na zradu či podvod. Mazlivý pes a jinak přítulný je pastí, do které s nás  snaží někdo vlákat jen pro svůj užitek. Starý pes či mrtvý vyjadřuje nepřátelství a jiná nebezpečí. Kousnutí klidným psem je vyjádřením úrazu v místě  kousnutí. Nekrvavé kousnutí jsou vyjádřením nemoci, často zánětlivého charakteru. Honí-li nás jakýkoli pes, nejčastěji doga (velký pes), máme potíže s játry. Honí-li nás ve snu chrt, zamilovali jsme se. Psí bouda upozorňuje, že přečerpáme svůj účet a nebudeme mít na splacení.

Na vlně audioknih