Magazín Elita

ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE NA ZADNÍ KOLEČKA!

ZDRAVÍ MÁME JEN JEDNO - MYSLETE NA ZADNÍ KOLEČKA!

Myslíte si, že invalidita se týká jen osob vyššího věku? Sice bychom neměli malovat čerta na zeď, ale ruku na srdce, kdo z Vás dodržuje životosprávu, není ve stresu, pravidelně odpočívá, nepřepíná se a tak dále, a tak dále…

Zamysleli jste se někdy nad tím, zda není vhodné mít pojištění proti omezení či ztrátě schopnosti pracovat? Jak se zajistit nejen pro toto nepříznivé období jsme si povídali společně se zpěvákem Petrem Kutheilem, tanečnicí Markétou Šandovou a Santiagem Ferreirou, brazilským umělcem trvale žijícím v Praze, který přišel v doprovodu své snoubenky Veroniky. Odbornou debatu vedl Ing. Petr Pecina, finanční poradce, školitel v oblasti osobního rozvoje a finanční gramotnosti nové generace.

Mnoho klientů začne uvažovat o pojištění, teprve až když se u nich objeví první vážnější zdravotní potíže. To už ale bývá často pozdě na žádost o uzavření pojištění invalidity,“ říká Petr Pecina. Z praxe dále uvedl, že celá řada klientů se snaží zatajit některé své zdravotní potíže, když vyplňují zdravotní dotazník. Brání se takto nejčastěji navýšení měsíčního pojištění či snížení výše pojistné částky, příp. vyloučí některá onemocnění z krytí.

„Často svým klientům radím, aby se pojišťovali před pojistnou událostí. Nejednou jsem zažil, že klient litoval, že pojištění neuzavřel o pár let dříve. Ze své praxe mohu potvrdit, že od 30. roku věku se u klientů začínají ve zdravotních dotaznících objevovat ve zvýšené míře nemoci, které pojišťovny při schvalování smlouvy začínají podrobně zkoumat,“ upozorňuje Petr Pecina.

Na co je třeba dávat pozor při uzavírání pojištění invalidity

Pozor na výluky. Obvykle pojišťovny mají výluky buď na duševní choroby, či na onemocnění páteře. Často pojišťovny vylučují z krytí alespoň jednu z těchto příčin, některé pojišťovny nekryjí klienty ani na onemocnění páteře, ani na duševní onemocnění.

Pozor na podmínky výplaty pojistného plnění. Při analýze pojistných produktů narážíme na časté schéma výplaty pojistného plnění, kdy pojišťovna při pojistné události vyplatí např. 30 – 50 % pojistné částky a zbytek doplácí klientovi za rok či za 2 roky. Dokonce existuje pojišťovna, která při přiznání invalidity klientovi vyplatí pouze 10 % pojistné částky a se zbytkem čeká, zda se zdravotní stav neustálí. Tato ujednání v pojistných podmínkách klienti často vůbec nečtou. Přitom je třeba mít na paměti, že v případě invalidity bude člověk potřebovat nemalou finanční částku. Dále je třeba upozornit, že za rok či za dva může být situace již úplně odlišná a klientovi může být stupeň invalidity snížen. V takovém případě by již klient od pojišťovny zbývající část plnění vůbec nemusel obdržet.

Nejčastější mýty, pokud jde o pojištění invalidity

Invalidita se týká pouze starých lidí.
Omyl, invalidita postihuje i mladé lidi, například každý rok je nově přiznáno více než 700 nových invalidních důchodů pro muže ve věku 30 – 34 let.

Hlavní příčinou invalidity je úraz.
Omyl, úrazové příčiny tvoří pro lidi ve věku okolo 30 let přibližně 10 % všech příčin přiznání invalidního důchodu; zbytek tvoří vážná onemocnění a s věkem se podíl úrazových příčin oproti nemocem snižuje. Mezi nejčastější příčiny invalidity patří psychické choroby a nádorová onemocnění.

„Pojištění proti snížení či ztrátě schopnosti pracovat patří mezi nejdůležitější pojištění pro ekonomicky aktivní občany. Na pojištění je třeba nahlížet jako na jednu z forem eliminace rizika, a to právě formou finanční kompenzace,“ říká Petr Pecina.   Připouští však, že každá pojišťovna nepojistí klienta, u kterého se riziko vzniku onemocnění dá předpokládat, pokud již má vážnější zdravotní potíže, neboť v takovém případě by nebyl splněn základní předpoklad pro přiznání pojistného plnění, což je princip nahodilosti. Při tvorbě konceptu pojistné ochrany proti následkům životních rizik by měla složka pojištění invalidity patřit mezi ty hlavní, které seriózní pojišťovací makléř navrhuje klientovi ke sjednání.

A jak reagovaly mladé páry na nové informace? Naprosto krátce, ve shodě a zcela výstižně: „Otevřelo nám to oči a nad svojí budoucností se zamyslíme včas…“ a nešlo jen o takovou tu společenskou frázi, která se právě hodila.

Fotogalerie
5025 5028 5031

Další články z rubriky

Tipy, které vám pomohou vyladit jídelníček

Tipy, které vám pomohou vyladit jídelníček

60 % Čechů nad 50 let přiznává problémy se zažíváním

60 % Čechů nad 50 let přiznává problémy se zažíváním

Dostupnost nových léků se zlepšuje. Mnozí pacienti se k nim ale nedostanou

Dostupnost nových léků se zlepšuje. Mnozí pacienti se k nim ale nedostanou

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

Human Regenerator Jet: Revoluční regenerativní péče o tělo a mysl již není hudbou budoucnosti

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví

11 minut rychlé chůze může zlepšit vaše zdraví