Magazín Elita

Pečeť

Většinou nás nabádá, abychom se smířili s realitou, neboť boj je bezpředmětný. Také se dá říci, že je náš osud zpečetěný, není možná změna ve vývoji. Pečetíme-li něco, blíží se konec složité záležitosti, složitého období.