Magazín Elita

NOVÝ FENOMÉN: MÜNCHHAUSENŮV SYNDROM BY PROXY

Mezi nové syndromy doby patří i Münchhausenův syndrom by proxy.

Münchhausenův syndrom by proxy (v zastoupení) je psychopatologickou poruchouchování, kdy se osoba dožaduje opakovaného vyšetření nebo hospitalizace sebe či osoby blízké - nejčastěji svého dítěte. Je těžké zaujmout správné stanovisko, jak s takovou osobou jednat, neboť často jí jde o to, aby získala pozornost a někdo se jí zabýval v roli oběti (obětí je myšlena nezbytná péče). Jeví se, že cílem je vyvolat lítost. Na druhé straně může jít o podsouvání příznaků z vědomě zištných důvodů.

Název nemoci je odvozen z příjmení vojáka Hieronymus von Münchhausena (1720–1797), který byl také cestovatel a byl známý svými absurdními a vychloubačnými historkami (u nás známý jako baron Prášil).

Tito lidé přehání drobné symptomy, často se domáhají jejich opakovaného vyšetřování a hospitalizace, i když lékařské závěry nevykazují žádný nález či významnější patologii. V závažnějších případech dokoncemanipulují s laboratorními výsledky (kapkou krve do moči apod.). V praxi je možné se setkat také s falšovánímlékařských zpráv. Nezdráhají se ani podat osobám, o které pečují různé léky a chemikálií (hypnotika, laxativa, jedy, někdy vpichují látky pod kůži jindy je nechají pozřít), aby dosáhli příznaků vedoucí k novému vyšetření či hospitalizaci.

Na pracovišti jsou tyto osoby nevyzpytatelné, vždy se může objevit nečekaný (věrohodný) příznak, se kterým musí navštívit lékaře a jsou přesvědčeni, že musí být plně tolerováni zaměstnavatelem, často mají pocit, že dobu strávenou mimo pracoviště nemusí nahrazovat a jde jim plná mzda (plat, odměna).

Zpracovala: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Život ve stínu: je Evropa na pokraji krize duševního zdraví?

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Jen 6 % Čechů řeší psychické problémy s odborníky. Děti léčí spíše „přirozenými metodami“

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Supercely už nejsou v České republice vzácností!

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

Dnešní noc je ideální pro zasvěcování do milování

TEST: Jaký charakter má vaše intuice

TEST: Jaký charakter má vaše intuice