Magazín Elita

VĚTŠINA ČECHŮ JE PRO OBNOVENÍ HRANIČNÍCH KONTROL

VĚTŠINA ČECHŮ JE PRO OBNOVENÍ HRANIČNÍCH KONTROL

Češi začínají mít obavy, že dochází k novodobému stěhování národů, emoce eskalují, je snadno zaznamenatelný nárůst negativního postoje domácí populace k nelegálním imigrantům.

Společnosti SANEP provedla ve dnech 19. - 23. 7. 2015 exkluzivní průzkum na téma uprchlíků ze třetích zemí.Téměř třetina veřejnosti (33,1 procenta) se domnívá, že viníkem současné uprchlické vlny z Afriky a Blízkého východu jsou vojenské intervence USA a dalších států.

Dle názoru 70,8 procenta respondentů by ČR neměla přijímat žádné uprchlíky z Afriky a Blízkého východu. Tato skupina dotázaných tak reagovala na skutečnost, že ČR na začátku července přislíbila poskytnout azyl 1500 lidem, což je zhruba o tři sta uprchlíků méně, než naší zemi původně vypočetla Evropská komise. Skutečnost, že u domácí populace převládá negativní postoj k nelegálním imigrantům, pak dokládá zjištění, že v souhrnu 79,6 procenta souhlasí v souvislosti s řešením problému migrace s obnovením kontrol na hranicích států EU.

V reakci na opatření Maďarska proti nelegálním migrantům se více jak třetina dotázaných (36,4 procenta) domnívá, že každý stát EU by měl přijmout taková opatření, kterými ochrání své občany před invazí ilegálních uprchlíků. Dalších 31,8 procenta respondentů pak vnímá opatření Maďarska jako správné řešení, které bychom měli následovat.

V souvislosti s uprchlíky přiznává 25,9 procenta dotázaných největší obavy z nárůstů počtu muslimů v ČR. Dalších 23,6 procenta respondentů má pak největší obavu z nárůstu kriminality a 19,4 procenta domácí veřejností má největší obavu z teroristických útoků. S názorem, že bychom měli uprchlíky vracet tam, odkud přišli, který vyslovil exprezident Václav Klaus, v souhrnu souhlasí 80,9 procenta veřejnosti. Pouze v souhrnu 7,6 procenta dotázaných se domnívá, že je Česká republika připravena na uprchlíky z Afriky či Blízkého východu z hlediska tlumočníků nebo terénních pracovníků.

Výsledky exkluzivního šetření společnosti SANEP potvrzuje většinovou animozitu domácí populace vůči nelegálním imigrantům z Blízkého východu a Afriky, kdy se největším problémem stávají muslimové a strach z nárůstů kriminality a teroristických útoků. Toto negativní vnímání ve vztahu k muslimům bezpochyby souvisí zejména s Islámským státem (IS).

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 19.-23.7. 2015 na vybrané skupině 2071 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 14.152 dotázaných. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http:// www.sanep.cz.

Fotogalerie
4699 4700 4701 4702

Další články z rubriky

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Středoevropský fest1val nabídne návštěvníkům týden filmových premiér, módních přehlídek, architektury a designu

Středoevropský fest1val nabídne návštěvníkům týden filmových premiér, módních přehlídek, architektury a designu

 

S jarní únavou každoročně bojuje 7 z 10 Čechů

S jarní únavou každoročně bojuje 7 z 10 Čechů

Na vlně audioknih