Magazín Elita

V PRAZE PROBĚHL SEMINÁŘ PROJEKTU PODPORUJÍCÍHO PEČUJÍCÍ OSOBY

V PRAZE PROBĚHL SEMINÁŘ PROJEKTU PODPORUJÍCÍHO PEČUJÍCÍ OSOBY

Ve čtvrtek 18. června se v Praze v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“, reg..č. CZ.2.17/2.1.00/37140 uskutečnil odborný seminář na téma „Jak se u nás žije pečujícím rodinám“.

Seminář připravilo Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s. ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením Praha (NRZPČR). Akce se zúčastnily pečující osoby, které pečují o osobu blízkou, zástupci nevládních organizací a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Pozvání přijala také Taťána Fischerová, místopředsedkyně Předsednictva republikového výboru NRZP ČR.

Místopředseda NRZPČR pan Jiří Vencl informoval přítomné o krocích při obhajobě zájmů a práv osob se zdravotním postižením a o úsilí při prosazování práv pečujících osob, přičemž zdůraznil, že je třeba posuzovat situaci vždy komplexně. Zástupci poskytovatelů sociálních služeb ve svých vystoupeních hovořili o službách určených osobám se zdravotním postižením, ale i o možnostech kombinace péče v rodině a v zařízeních těchto poskytovatelů.

Činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR představila ředitelka asociace paní Martina Smolíková. Zástupci Klubu vozíčkářů Petýrkova a Dětského centra Paprsek-Středisko DAR hovořili o historickém vývoji těchto poskytovatelů i o současnosti při poskytování služeb. Pečující osoby se shodly, že pociťují zásadní nedostatek odlehčovacích služeb pro pečující rodiny.

Velmi vřele bylo přijato vystoupení paní Taťány Fischerové, která hovořila o osobní zkušenosti s péčí o syna doma i o tom, jak se jí podařilo kombinovat tuto péči s institucionální péčí u poskytovatelů sociálních služeb. Hovořila i o krocích, které je nezbytné učinit při prosazování oprávněných zájmů a práv pečujících osob.

Účastníci odborného semináře se shodli na tom, že přetrvává řada problémů, které je třeba aktivně řešit ve spolupráci se zástupci ministerstev a dalších institucí. Plně si uvědomují, že je nezbytné prosazovat oprávněné zájmy společně, pokud chtějí prosadit zlepšení postavení pečujících rodin v České republice.

-red-


Další články z rubriky

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Kongres Uzdravení prenatálních traumat se nezadržitelně blíží

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Pluxee: Firemní benefity v roce 2024

Myslete i vy lepší zítřky

Myslete i vy lepší zítřky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Prague Bike Fest ve dvou dnech nabídne to nejlepší ze světa cyklistiky i adrenalinové zážitky

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Desítky kilometrů nových optických kabelů a tisíce připojených domácností. To jsou letošní cíle Suntel Czech

Na vlně audioknih