Magazín Elita

Pancíř

Naše slabiny jsou nápadné a je jich mnoho a je nasnadě, že nám někdo ublíží. Máme-li na sobě pancíř, ubráníme se všemu, co nás potká. Jsme-li v pancéřovaném voze, leží na nás velké břímě odpovědnosti a máme oprávněné obavy, že se nám to nemusí podařit.