Magazín Elita

Ovoce

Téměř vždy je znakem erotiky a sexuality. Pro vyhodnocení symbolu je nutné přihlížet k tvaru ovoce a jeho zralosti. Ovoce na stromech vyjadřuje možnost volby partnera, ale také nové materiální možnosti. Kulaté a zralé, např. jablka, broskve označují ženu či ňadra nebo přímo touhu po ženě. Ovoce v bedýnkách, rýsují se nám nové možnosti obchodování. Jíme-li nezralé ovoce, jsme nemocní. Jíme-li nahnilé, výsměchu neunikneme. Kvalitní  ovoce, které ukládáme, čeká nás velice dobře placená práce. Manipulace s ovocem  nižší třídy je znakem, který nás upozorňuje, že klesá kvalita naší práce a přicházíme o dobré kontakty.  Trhovec s ovocem  značí naši podbízivost. Hořké ovoce či špatné chuti, také trpké je znakem potíží. Setřásáme-li ovoce, upozorňuje  na to, že při sledování svého cíle dokážeme být i agresivní. Zavařené ovoce, také zavařování je naší šetrností a době krize přežijeme.