Magazín Elita

Otec

Pro analýzu musíme zohlednit věk a pohlaví. U žen často vyjadřuje vzpouru, revoltu, avšak také úctu a náklonnost. U muže spíše vyjadřuje rivalitu, boj, nespokojenost, střet s autoritou. Objevuje-li se ve snu žijící otec upozorňuje na to, že se nechováme dobře a skandál dopadne na celou rodinu. Chování jedince ohrožuje celou rodinu, je naprosto neohleduplné. Objeví-li se zesnulý otec, je nám neviditelnou oporou a poskytuje nám ochranu a pomoc a díky tomuto vlivu může přijít nečekaná radost.