Magazín Elita

Osel

Vždy dojdeme do cíle, ale pomaleji než jsme předpokládali. Krmíme-li osla, snažíme se pomoci někomu, kdo toho není hoden, nezaslouží si to. Bijeme-li ho, jsme citově vyprahlí a necitliví. Hýkající osel varuje před marným snažením. Vidíme-li spřažení oslů prozrazuje, že jsme snadno ovlivnitelní. Běžící osel je prostým vyjádření starostí.