Magazín Elita

Almužna

Dáváme-li almužnu, vyjadřuje to naši toleranci. Přijímáme-li almužnu, zneužíváme své moci, kterou jsme získali za peníze. Odmítnutí almužny prozrazuje naši hrdost. Ukradneme-li někomu almužnu, jsme neomalení a máme příliš vysoké sebevědomí. Ukradne-li ji někdo nám, byli jsme poníženi, někdo nás urazil či se k nám choval arogantně.