Magazín Elita

PRVŇÁČCI SE CHYSTAJÍ NA PSANÍ - POMOZTE JIM SE SPRÁVNÝMI NÁVYKY

PRVŇÁČCI SE CHYSTAJÍ NA PSANÍ - POMOZTE JIM SE SPRÁVNÝMI NÁVYKY

Školáci mají za sebou skoro 2 měsíce školní docházky. V nejbližších dnech přijde i pozvolný nácvik psaní – prvních tahů, čárek, obloučků a písmenek. Asi všichni rodiče i učitelé vnímají tento krok jako nejzásadnější od nástupu do školy, proto je třeba v této fázi nic nepodcenit a vést dítě ke správným návykům.

Seznamte se proto s osmi zásadními body, které je vhodné při psaní a jeho nácviku respektovat, a to jak ve škole, tak doma.

Správné psaní krok za krokem

1. Navození pozitivní atmosféry

Pro získání kladného přístupu dítěte ke psaní je v první řadě důležité navození pozitivní atmosféry. Dítě by totiž mělo k psaní přistupovat jako k příjemné činnosti, a proto je velmi důležitá pozitivní motivace dítěte. Právě pozitivní a přátelská atmosféra dítěti psaní zpříjemní a tím i usnadní. Což je pro správný start zásadní.

2. Výběr vhodných psacích a kreslicích potřeb

Když začínáme s dítětem psát, tak k dobrému startu a radosti z této činnosti přispěje i volba vhodných psacích a kreslicích potřeb,“ říká odbornice na správné a zdravé psaní PhDr. Jana Johnová.

Rodiče mohou vybírat z pestré škály produktů a pomůcek. K nutnému uvolnění ruky a zmenšení tlaku pomůže malování plochým štětcem, kreslení fixy nebo voskovkami. Na začátku školní docházky používají děti tužky, ale vhodné jsou také voskovky či fixy , a to nejen proto, že mají měkčí hrotu než pastelka, ale i pro jejich barevnou škálu, která dítě motivuje a podporuje zároveň rozvoj fantazie.

Po přípravném období začínají psát žáci ve škole perem. Informace k tomu, jaký typ pera zvolit, získávají rodiče od učitele. Většina současných výrobků je již opatřena ergonomickou úchopovou zónou ve tvaru trojúhelníku (např. Tornado Cool), která navádí dítě na správné držení psací potřeby, ale bez nácviku ho nezajišťuje.

3. Správné sezení

Ke zdravému psaní značnou měrou přispěje i správné sezení. Pro to je důležitá vhodná velikost nábytku, která zajišťuje dítěti pohodlné sezení na celé židli a s tím spojenou stabilitu. Ideální pro mladší žáky jsou lavice, které se dají polohovat, ale je možné se orientovat průměrnou výškou prvňáčka, která je přibližně 120 cm. Pro správné sezení dítěte je důležité, aby obě chodidla byla během sezení celou plochou opřena o podlahu.

4. Uvolnění ruky

Před samotným zahájením psaní je vhodné, aby si dítě procvičilo ruku a uvolnilo tak svaly, které jsou do psaní zapojeny. Tato „rozcvička“ je důležitá zejména u dětí, které s psaním teprve začínají a nejsou na pohyby ruky během psaní zvyklé,“ vysvětluje Jana Johnová. První uvolnění ruky by mělo proběhnout před samotným začátkem psaní, dále je pak vhodné uvolňovat ruku dítěte i v průběhu psaní. V praxi se dobře osvědčily různé říkanky, které mohou uvolňování ruky dítěte doprovázet.

Ukázka říkanky

„Tančí, tančí panenka“ (dítě krouží zápěstími obou rukou proti sobě),

„točí se jí sukénka“ (dítě krouží zápěstími oběma rukama od sebe).

5. Držení psacích potřeb

Správný úchop psacích potřeb je zásadním předpokladem správného psaní. Psací potřeby by dítě mělo držet palcem a prostředníčkem. Palec se opírá bříškem o pero (či jinou psací potřebu), které prostředníček podpírá. Ukazováček je na psací potřebě lehce položen shora. „Pro toto položení je možné dítě motivovat sypáním kuřátkům, což znamená, že nasypeme zrníčka a kuřátka zobou (děti zvedají ukazováček a napodobují zobání kuřátek). Důležité je, že jsou prsty pokrčeny, ale ne prohnuty. Prohnutý ukazováček znamená příliš velký tlak na psací potřeby a je nežádoucí. Takový tlak může vyústit až v bolestivost prstu,“ vysvětluje Jana Johnová.

V případě problémů se správným držením psacích potřeb pomohou i nácvikové adaptéry, které vznikají ve spolupráci s pediatry (např. Mini Colours).

6. Natočení sešitu – papíru

Při výuce psaní bychom měli dbát na sklon psací plochy, protože ovlivňuje i výsledný sklon písma. U praváků je považováno za správné natočení papíru směrem vlevo tak, aby pravý roh směřoval doleva nahoru. U leváků by tomu mělo být opačně, ovšem není to podmínkou. Pokud žákovi – levákovi – vyhovuje mít řádky vodorovně, měli by to učitelé respektovat a nesnažit se dítěti vnutit natočení papíru.

7. Volba správného osvětlení

Učitelé ani rodiče by neměli rozhodně podceňovat ani vhodné osvětlení psací plochy. Ideální je osvětlení, kdy si dítě nestíní na psací plochu, to v praxi znamená, že světlo dopadá na plochu u praváků zleva a u leváků zprava. Světlo by nemělo být příliš intenzivní, aby dítě neoslňovalo nebo mu nepoškodilo zrak. Zároveň by měl být volen takový zdroj světla, který vhodně podává barvy.

8. Přiměřená doba, po kterou dítě píše

Doba psaní by neměla v počátku školní docházky přesahovat 10 minut (v předepsaných písankách formátu A5 to jsou 4 řádky). S postupem školní docházky a s věkem dítěte se doba psaní úměrně zvyšuje. Tuto dobu je také důležité respektovat při psaní domácích úkolů a při procvičování psaní v domácím prostředí.

Nezapomínejte, že psací návyky si dítě vytváří již při prvních pokusech psaní. Z dlouholeté praxe učitelů na základních školách jasně vyplývá, že jakmile si dítě špatné návyky zafixuje, tak se jich později jen těžko zbavuje. Není výjimkou, že se nežádoucí návyky nepodaří odstranit vůbec. Často pozorovaným zlozvykem je špatné držení psacích potřeb.

Více informací: www.jak-spravne-psat.cz

Foto: Centropen
-red/lene-

Fotogalerie
2661

Další články z rubriky

Cukrovka pojede také na dovolenou – jak se co nejlépe připravit na cesty?

Cukrovka pojede také na dovolenou – jak se co nejlépe připravit na cesty?

Letní dovolená na spadnutí?

Letní dovolená na spadnutí?

Vyšetření preeklampsie je určeno všem nastávajícím maminkám

Vyšetření preeklampsie je určeno všem nastávajícím maminkám

Nepříjemný orgasmus? Někdy ho má polovina lidí, ukazuje studie

Nepříjemný orgasmus? Někdy ho má polovina lidí, ukazuje studie

HANNAH EPO Survival – soutěž, při které si závodníci jedou, kam chtějí

HANNAH EPO Survival – soutěž, při které si závodníci jedou, kam chtějí