Magazín Elita

ANTIAGING MÁ ZA ÚKOL ZBRZDIT STÁRNUTÍ

ANTIAGING MÁ ZA ÚKOL ZBRZDIT STÁRNUTÍ

Antiaging je nově se rozvíjející specializace medicíny, jejímž cílem je zbrzdit proces stárnutí organismu a dosáhnout co nejlepšího možného zdravotního stavu jedince. Nejde o trend na objednávku trhu, ale je to přímá reakce na změnu věkové struktury populace. Podle prognózy zpracované Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (B. Burcin a T. Kučera) bude naděje dožití při narození v roce 2050 činit pro muže 82 let, pro ženy 86,7 let.

Starší senioři (80 a více let) nyní tvoří 11 % a v roce 2050 jich bude 19 %. Stárnoucí populace jednoznačně s sebou nese faktor ovlivňující výskyt nemocí spojených s věkem, který má specifické zdravotní potřeby. Znamená to, že je nutné přizpůsobit zdravotní službu a její nabídku upnout směrem na podporu zdravého života a zajištění dostupnosti rehabilitace obecně a pro ty starší rozšířit dlouhodobou a paliativní péči. Cílem zdravotní politiky v reakci na demografické stárnutí musí být prodloužení délky zdravého života a omezení disability (dle slovníku cizích slov: omezení,redukce až znemožnění některých fyzických, psychických nebo sociálních funkcí a činností vyplývající např. z choroby, závady, poruchy nebo stáří) a ztráty soběstačnosti.

Antiaging nahlíží na člověka komplexně, užívá psychosomatický přístup, proto zahrnuje celou řadu oborů a připouští kombinaci alternativních prvků medicíny, nikoli však výlučně.  Je-li včas uplatňována medicína omlazující lidský organismus, především pozitivním ovlivňováním zdravého životního stylu člověka, povedou její kroky k uspokojivé kvalitě života ve stáří. Neexistuje žádná zázračná pilulka, která by sama o sobě zastavila stárnutí, jde o komplexní proces! První vyšetření „antiaging“ bychom měli podstoupit okolo 40. roku života. V procesu stárnutí si více uvědomujeme kalendářní věk, který je v ČR z pohledu medicíny kategorizován následovně:

  • 55 - 64 let - vyšší věk
  • 65 - 74 let - vysoký věk
  • 75 - a dále - velmi vysoký věk

Funkční třídy dle Spirochenzové

  1. Elitní: soutěžní aktivity
  2. Fit: pravidelné tělocvičné aktivity, žádná omezení
  3. Nezávislí: soběstační, ale bez kondice, snadný propad při onemocnění
  4. Křehcí: potřeba pomoci s náročnějšími činnostmi, selhávají v běžných denních činnostech, potřebují rodinu, pečovatelku
  5. Závislí: problémy s denními činnostmi, jen pohyb kolem lůžka
  6. Zcela závislí: nezvládají sebeobsluhu, krmení, mytí

Proces stárnutí je charakteristický především morfologickými změnami - je zákonitý, ale je možné ho úspěšně oddálit a jedinec se tak může těšit z dobré kvality života a funkční zdatnosti do nejvyššího věku. Vliv antiaging medicíny oddáluje manifestaci „stařeckých změn“, mezi které především řadíme nízkou funkční zdatnost, neuspokojivý zdravotní stav v extrému až s nesoběstačností. Je nutné podotknout, že biologický věk je sice předurčen geneticky, ale je také ovlivňován zevními i vnitřními faktory.

Jsou to: Snižování tělesné výšky (podmíněno změnami ve složení meziobratlových plotének a vzrůstající kyfózou). Změny tělesné hmotnosti (častěji se zvyšuje procento celkového tělesného tuku, na základě snížení klidového energetického výdeje až o 50 % a snižováním procenta celkové tělesné vody). Ztráta pružnosti vazivových struktur a atrofie tkání se zmnožováním tuku a vaziva (přímý vliv na snížení funkčnosti hybného systému). Klesá svalová síla až o 30 %. Řídnou kosti (osteoporóza) a degenerují klouby. Všechny uvedené změny vedou ke změně funkčnosti organismu.

Záleží na každém z nás, jak přistoupí ke svému životu, ale čím dříve se pokusíme o změnu životního stylu, tím více spokojeného času je před námi!

Foto: ilustrační
Zpracovala: Lenka Žáčková

Fotogalerie
3325

Další články z rubriky

Optimalizujte svůj výkon: Rovnováha mezi tréninkem a odpočinkem

Optimalizujte svůj výkon: Rovnováha mezi tréninkem a odpočinkem

Umíte poskytnout první pomoc při uštknutí, tonutí nebo požití jedovatých bobulí?

Umíte poskytnout první pomoc při uštknutí, tonutí nebo požití jedovatých bobulí?

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Menopauza a nitroděložní tělísko. Jak může antikoncepce pomoct při obtížích kolem 50?

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Schopnost zhubnout může souviset s genetikou i střevním mikrobiomem!

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta

Prázdninová lékárnička: jak s lehkostí vyzrát na nástrahy léta