Magazín Elita

Okurka

Jedná se primárně o sexuální symbol.  Obecně se dá říct, že se jedná o znak znázorňující sebeklam a faleš, avšak v případě nemocného člověka jde spíše o posílení zdraví. Pěstujeme-li okurky, dá se usuzovat, že sice hodně pracujeme, ale naše práce není příliš užitečná či o ní není zájem, není poptávky. Příliš kyselé okurky, také hořké vypovídají o četnosti chyb v našem  konání.