Magazín Elita

AKČNÍ PLÁNY DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI - STANOVISKO MZ K OCHRANĚ POKUSNÝCH ZVÍŘAT

AKČNÍ PLÁNY DOPLNĚNÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI - STANOVISKO MZ K OCHRANĚ POKUSNÝCH ZVÍŘAT

Ministerstvo zdravotnictví (MZ) vydává po konzultaci s Ministerstvem zemědělství (MZe) stanovisko k prokazování způsobilosti uchazeče podle § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., konkrétně k ochraně pokusných zvířat.

V případě navrhovaného projektu předpokládajícího experimentální práci se zvířaty přiloží uchazeč během soutěžní lhůty k návrhu projektu „oprávnění k používání pokusných zvířat“ (dřívější akreditace uživatelského zařízení) podle § 15b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, s platností minimálně do začátku řešení projektu (příp. oprávnění platné v den ukončení soutěžní lhůty a doplněné o potvrzení MZe, že při vypršení platnosti oprávnění zahájí v zákonných lhůtách řízení o vystavení oprávnění nového).

Vyžaduje-li to řešení projektu, doloží uchazeč platný schválený „projekt pokusů“ se stanovisky odborné komise uživatelského zařízení a resortní komise příslušného státního orgánu podle zákona č. 246/1992 Sb. a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Projekt pokusů dokládá uchazeč, se kterým má být pro poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory nebo v jehož prospěch má být vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory, před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Projekt pokusů umožňující řešení příslušného projektu se přikládá ke každému projektu, nic však nebrání tomu, přiložit jeden projekt pokusů k několika projektům řešeným s podporou MZ, pokud je takový postup v souladu s příslušnou zákonnou úpravou.

MZ upozorňuje uchazeče, že musí při zacházení s pokusnými zvířaty postupovat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., který v § 16 říká, cit.: „Nikdo nesmí provést nebo nařídit provedení projektu pokusů nebo pokusu bez jeho předchozího schválení státním orgánem příslušným ke schvalování projektů pokusů. Pokusy smí uživatel pokusných zvířat provádět výhradně v rámci určitého schváleného projektu pokusů. Projekt pokusů musí být prováděn v souladu s rozhodnutím o schválení projektu pokusů.“

Shrnutí

K návrhu projektu přiloží uchazeč během soutěžní lhůty „oprávnění k používání pokusných zvířat“. Platný schválený „projekt pokusů“ lze doložit kdykoli v období před uzavřením smlouvy nebo vydáním rozhodnutí. Na základě požadavku MZe a z důvodů snížení administrativní zátěže doporučuje MZ podat si žádost o schválení projektu pokusů po přijetí projektu k financování. V případě, že platný schválený projekt pokusů nebude doručen v termínu před uzavřením smlouvy/vydáním rozhodnutí, MZ umožní jej dodat v přiměřené lhůtě 3 měsíců od uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí. Tato podmínka bude ve smlouvě/rozhodnutí ošetřena a její nedodržení bude důvodem k odejmutí účelové podpory na daný projekt.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví


Další články z rubriky

Období nižších cen končí. Spotřebitelé se musí připravit na zdražování elektřiny

Období nižších cen končí. Spotřebitelé se musí připravit na zdražování elektřiny

Uskupení 7krát3 feat a Igor Ochepovsky & DJ Chocolatic otevřou nové zelené terasy Křižíkových pavilonů Na Výstavišti

Uskupení 7krát3 feat a Igor Ochepovsky & DJ Chocolatic otevřou nové zelené terasy Křižíkových pavilonů Na Výstavišti

Explozí elektronických hraček na třídicích linkách přibývá. Jaká jsou pravidla jejich recyklace?

Explozí elektronických hraček na třídicích linkách přibývá. Jaká jsou pravidla jejich recyklace?

První dáma české violy Jitka Hosprová zahajuje XII. ročník festivalu Procházky uměním

První dáma české violy Jitka Hosprová zahajuje XII. ročník festivalu Procházky uměním

První dáma české violy Jitka Hosprová zahajuje XII. ročník festivalu Procházky uměním

První dáma české violy Jitka Hosprová zahajuje XII. ročník festivalu Procházky uměním