Magazín Elita

Oka – drátěná

Chytneme-li se do oka, někdo na nás připravuje   past, všude okolo nás jsou intriky, které nás mají odstranit z pozice či poškodit v partnerském  vztahu, také to může být zkouška věrnosti.  Vidíme-li oko a vyhneme se mu, zjistíme, co je proti nám podnikáno a máme šanci se ubránit, avšak pouze za předpokladu, že budeme mít správné informace.