Magazín Elita

Oheň

Může  zničit téměř vše.  Díváme-li se přímo do ohně, jedná se o jasný sexuální prožitek. Oheň s hustým  dýmem je vždy varovným signálem. Oheň ve volném prostoru je symbolem pro nová nebo prohlubování přátelství.  Tanec okolo ohně prozrazuje, že nás čekají cesty za dobrodružstvím, např.  na dovolenou či dočasný pracovní pobyt s velice  volnými podmínkami pro pobyt. Oheň v ohništi či   venkovním krbu vyjadřuje plodnost a možnost otěhotnění a hašení ohně v těchto  vyhrazených místech oznamuje blížící se nemoc. Hoříme-li v ohni, zdá se, že si pěkně zaděláváme na malér, který povede ke ztrátám. Ohniště bez ohně je znakem opouštění - někdo nás opustí. V opačném  případě, kdy oheň v ohništi  plápolá, čeká nás dobrý majetek.