Magazín Elita

Odjezd (významný)

Je nutné k tomu  přistoupit tak, že osud nikdo nezastaví.  Odjíždějící v davu má naději, že unikne před problémy, ale spíše v té  rovině, že s e před nimi na čas schová, ale ty ho stejně dostihnou. Odjíždí-li snící naprosto sám, není to ničím jiným, než útěk před odpovědností.