Magazín Elita

Oči

Nejčastěji se jedná o nespokojenost sama se sebou. Šilhající oči vyjadřují nedostatek peněz. Slepé oči (slepec) jsou dobré zprávy. Připraví-li nás někdo o oči, budeme si moci kvůli lásce vyplakat oči. Černé oči nabádají k opatrnosti, modré potvrzují velkou lásku. Chybějící oko (jednooký) nás upozorňuje na to, že j jakékoli podobě a jakýchkoli okolností budeme podvedeni.