Magazín Elita

U ZRODU DĚČÍNSKÉ KOTVY STÁLI TI NEJLEPŠÍ – ING. ANTONÍN KUBÍČEK A JEHO MANŽELKA ING. DAGMAR KUBÍČKOVÁ

U ZRODU DĚČÍNSKÉ KOTVY STÁLI TI NEJLEPŠÍ – ING. ANTONÍN KUBÍČEK A JEHO MANŽELKA ING. DAGMAR KUBÍČKOVÁ

Psal se rok 1971 a inženýr Antonín Kubíček se rozhodl pozdvihnout prodej květin, ale hlavně jejich zpracování. Nebál se experimentovat a vybočovat z řady ustálených nenápaditých vazeb květin. Plně si uvědomoval, že musí přijít něco nového, něco, co studenty bude motivovat

Jako pedagog se v 70. letech zasadil o vznik samostatného předmětu vázání a aranžování květin (dnes floristika), které bylo do té doby jen součástí předmětu květinářství. To však nepostačí pro růst a podporu mladých talentů. Založil tedy soutěž pro studenty, která dodnes nese název Děčínská kotva. Měla studenty motivovat a dnes je nevyšší floristickou soutěží v České republice.

U vzniku soutěže po jeho boku stála manželka Dagmar.  Připravovala studentky a studenty na soutěž a je nutné podotknout, že velice dobře. Vždy se umísťovali na předních místech tabulek v každém ročníku. Manželé Kubíčkovi společně organizovali Děčínskou kotvu po dlouhých 30 let.

Ing. Antonín Kubíček se narodil 8. září 1933 v zemědělské rodině v obci Klapý u Libochovic, kde také navštěvoval měšťanskou školu. Předem bylo určeno, že se bude ubírat obdobným směrem a nakonec z toho bylo zahradnictví. Po ukončení studií v roce 1959 nastoupil na umístěnku, jako učitel odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnické škole v Děčíně – Libverdě. Rozhodně jemu patří velký dík za vznik školní laboratoře pro technologii ovoce a zeleniny, založení mechanizační dílny s vozovým parkem a stroji. Některé traktory dokonce sám přivezl z Brna po vlastní ose. Vazárna pro praktická cvičení a učebna ochrany rostlin se také váže k jeho působení. Jeho nadšení a obětavost válcovalo i oponenty. Inicioval setkání studentů třetích a čtvrtých ročníků s nejlepšími profesionálními aranžéry.

S manželkou Dagmar se seznámil již na vysoké škole a společně působili na Střední zahradnické škole v Děčíně – Libverdě, a to až do odchodu do důchodu.

Za svou dlouholetou odbornou i pedagogickou činnost byl oceněn mnoha uznáními a medailemi. Byl zakládajícím členem Svazu floristů. V roce 1997 byl jmenován čestným členem Svazu floristov a kvetinarov Slovenské republiky a v roce 2011 se stal čestným členem Svazu květinářů a floristů ČR.

Ing. Dagmar Kubíčková se narodila 8. října 1937 v Náchodě v úřednické rodině. K zahradnické profesi ji přivedl dědeček, který byl nadšeným ovocnářem amatérem. V roce 1961 absolvovala Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, kde se seznámila se svým budoucím partnerem Antonínem. Po svatbě ho následovala jako učitelka odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnickou školu v Děčíně-Libverdě. Společně s manželem vybudovali rozsáhlé sbírky trvalek tzv. políčka, kde se nacházelo 800 druhů a kultivarů trvalek, 350 kultivarů kosatců a 90 odrůd denivek. Aby byl k dispozici rostlinný materiál pro aranžování, na volné ploše bylo vysázeno na 10000 cibulí narcisů a tulipánů, většinou získány po rychlené ze zahradnických podniků.

-red-

Fotogalerie
2886

Další články z rubriky

Máma mě do divadla moc nebrala, tedy ne dobrovolně, říká herečka Zuzana Geislerová

Máma mě do divadla moc nebrala, tedy ne dobrovolně, říká herečka Zuzana Geislerová

Herecký život, ten je vždycky plný překvapení, říká Ivan Franěk

Herecký život, ten je vždycky plný překvapení, říká Ivan Franěk

Tina byla jen jedna a já jsem já, říká Soňa Drábková

Tina byla jen jedna a já jsem já, říká Soňa Drábková

Přední česká harfistka Boušková a houslista Vengerov vystoupili na prestižním večeru v Monaku

Přední česká harfistka Boušková a houslista Vengerov vystoupili na prestižním večeru v Monaku

Příběh kluka z reklamky, jak se stal Kožedělníkem

Příběh kluka z reklamky, jak se stal Kožedělníkem

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT