Magazín Elita

SANEP: ČEŠI VNÍMAJÍ VELIKONOCE PŘEVÁŽNĚ JAKO TRADIČNÍ JARNÍ SVÁTEK

SANEP: ČEŠI VNÍMAJÍ VELIKONOCE PŘEVÁŽNĚ JAKO TRADIČNÍ JARNÍ SVÁTEK

Více jak třetina Čechů (36,5 %) vnímá Velikonoce, tedy oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jako tradiční jarní svátek. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti SANEP, který potvrzuje závěry šetření uskutečněného v roce 2012.

Jako tradiční křesťanský svátek vnímá Velikonoce 30,6 % dotázaných. Volným pondělkem je potěšeno 20,5% dotázaných a jako nejvýznamnější křesťanský svátek vnímají oslavu zmrtvýchvstání Ježíše Krista jen 8,6% respondentů.

O Velikonocích si 23,5 % respondentů užívá den volna, respektive prodloužený víkend. Více jak šestina dotázaných (16,1 %) věnuje čas během velikonočních svátků jednomu z tradičních velikonočních zvyků, kterým je malování vajíček. Beránka či mazanec peče 12,9 % dotázaných a pomlázky plete 11,1 % dotázaných. Přednost rozmanitým televizním pořadům před činnostmi spojenými s velikonočními svátky dává 10,9 % dotázaných. Duchovním činnostem se během tohoto nejvýznamnějšího křesťanského svátku věnuje 7,1 % respondentů. Na tradiční velikonoční koledu vyráží 8,6 % dotázaných. Počet koledníků však bude celkově vyšší, neboť na koledu vyráží zejména populace mladší osmnácti let, která není v reprezentativním vzorku společnosti SANEP zahrnuta. Jiné aktivitě, mezi které můžeme zařadit i pracovní aktivity, se pak během Velikonoc věnuje 9,3 % respondentů.

Z uvedených výsledků šetření společnosti SANEP vyplývá, že nadpoloviční většina (55,8 %) většinově ateisticky založené společnosti, holduje tradičním velikonočním zvykům. Je tak zřejmé, že křesťanské tradice, na nichž stojí česká historie a kultura má hluboké kořeny a je bezpochyby součástí českého kulturního dědictví, které není dotčeno ani nevěřící většinou domácí populace.

Téměř tři pětiny obyvatel České republiky (59,9 %) jsou rovněž toho názoru, že státním svátkem by se měl stát i Velký pátek (pátek před Velikonocemi), jež připomíná smrt Ježíše Krista na kříži.

Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 7.-12. 4. 2014 na vybrané skupině 5.708 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Více na

http://www.sanep.cz.

Fotogalerie
2892 2893

Další články z rubriky

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Tomáš Magnusek se cítí unavený a půjdu do penze…

Tomáš Magnusek se cítí unavený a půjdu do penze…

Na premiéru komedie Presidenti dorazili skuteční kandidáti Babiš a Diviš

Na premiéru komedie Presidenti dorazili skuteční kandidáti Babiš a Diviš

Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE přilákala řada osobností

Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE přilákala řada osobností

Malířka Petra Tkadlčíková vystupující pod pseudonymem P.A.T.Y.

Malířka Petra Tkadlčíková vystupující pod pseudonymem P.A.T.Y.

 

Koncert pro život