Magazín Elita

Obraz

Podobně je vykládaná fotografie, určitou podobnost má i symbol zrcadla. Základní podstatou obrazu symbolu je, že hledáme vnitřní hodnoty své nebo jiných. Vidíme-li vlastní obraz, čeká nás štěstí. Obraz zesnulých, především rodičů oznamuje, že se končí zlé časy a kolizní situace bude brzy vyřešena dík y podpoře zvenčí. Obraz blízkých příbuzných, spíše ženského pohlaví přináší nové informace. Obrazy osob, které nás poškozují jsou projevem obav a strachů, které mohou vést až k depresím, veškeré kroky jsou velice nejisté. Prodáváme-li obraz, čeká nás dobrá transakce. Kupování obrazů je pohnutkou něco zatajit, ale bohužel nepomůže nám to, spory stejně přijdou.