Magazín Elita

NEJVĚTŠÍ NOVINKOU V DĚDICKÉM PRÁVU JE PŘECHÁZENÍ DLUHŮ NA DĚDICE!

NEJVĚTŠÍ NOVINKOU V DĚDICKÉM PRÁVU JE PŘECHÁZENÍ DLUHŮ NA DĚDICE!

Řada odborníku se shoduje, že dědické právo je v občanském zákoníku jednou z nejhůře zpracovaných částí. Nebudeme však spekulovat nad tím, co vedlo k tomuto pojetí, ale je patrné, že této části chybí linka procesního práva, což znamená, že jej možná nezpracovávali právníci z praxe.

Mísí se zde starý občanský zákoník, který pochází z roku 1811, ovšem po jakési selekci, díky které došlo k ochromení fungování samotného systému zákona a pravidla, že co není zakázáno, je vlastně povoleno. V počátku asi nikdo z autorů nepředpokládal to, že může dojít k neúměrnému protahování dědického řízení, které má také své důsledky.

Roky se mohou táhnout procesy, kde bude zpochybňována závěť, především její pravost, byť by šlo o spekulaci, ale také proto, že zůstavitel sepsal svoji závěť s podmínkami, které je nutné předem splnit, což se dědicům nemusí dlouhodobě dařit, např. vystudovat vysokou školu. Zbožné přání zůstavitele vůbec nemusí být reálné, ale i taková podmínka pro získání dědictví může být platná. Kdo se však bude po tuto dobu starat o majetek (dědictví), které může být prohospodařeno či znehodnoceno, není zcela jasné, i když zákon umožňuje ustanovení vykonavatela závěti a správce pozůstalosti. Nevymahatelné (nepřihlíží se k nim) jsou ty podmínky, které jsou neetické, kam bychom mohli zařadit například to, že se dědic musí nejdříve rozvést. Je evidentní, že výklad občanského zákoníku může být dlouhodobě nejednotný a jistě ještě několik let nebude možné předvídat soudní rozhodnutí.

Největší novinkou v dědickém právu je bohužel přecházení dluhu/ů na dědice, což znamená, že odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele je nejen v rozsahu zděděného majetku, ale i přechází na celý majetek dědice.

Co můžete udělat dle současné platné legislativy? Musíte uplatnit námitku soupisu pozůstalosti - máte plné právo vyhradit si soupis pozůstalosti. Pozor (!), pokud námitku nevznesete, a později budou prokázány (do té doby neznámé) dluhy, budete za tento dluh odpovídat výši nabytého dědictví, ale i veškerým svým majetkem. Musíte ji však uplatnit do jednoho měsíce od informování soudem. Na dodatečné uplatnění nebude brán zřetel.

Pro soupis platí, že musí být úplný, pokud dědic vědomě neuvede některé položky (předměty, nemovitosti, práva apod.) a věřitel prokáže jejich existenci, přestane pro dědice platit ochrana stanovena soupisem a bude muset uhradit veškeré dluhy, a to v plné výši.

Text: Lenka Žáčková


Další články z rubriky

O5 a Radeček míří vzhůru! S hitem Hory vyrazí na celorepublikové turné po horách

O5 a Radeček míří vzhůru! S hitem Hory vyrazí na celorepublikové turné po horách

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Hostitelská země Expo 2030 bude zvolena 28. listopadu

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Tahákem přerovského jazzového festivalu bude americký zpěvák Ray Greene

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Systém pro správu ISO dokumentů vás zbaví strachu z auditorů

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

Pojďte na ples, podpoříte tak děti s dětskou mozkovou obrnou

KONFERENCE, NA KTERÉ BYSTE NEMĚLI CHYBĚT