Magazín Elita

AGRESIVITA ŽÁKŮ A NEDOSTATEČNÁ AUTORITA UČITELŮ JE ALARMUJÍCÍ

AGRESIVITA ŽÁKŮ A NEDOSTATEČNÁ AUTORITA UČITELŮ JE ALARMUJÍCÍ

Rostoucí agresivita žáků je alarmující stejně, jako nedostatečná autorita kantorů. K tomuto výsledku dospěl exkluzivní průzkum společnosti SANEP, byl proveden ve dnech 25. - 27. 3. 2014 na vybrané skupině 3544 dotázaných (reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let).

Dle názoru společnosti by mělo být podporováno řešení tohoto stavu udělením statutu veřejného činitele aktivním pedagogům. Pak by se na ně vztahovala stejná práva jako na policisty.  Názor, že by učitelé měli pro získání větší autority být pod právní ochranou v podobě statutu veřejného činitele, sdílí 36,1 % dotázaných. Třetinová část veřejnosti (33,5 %) je však toho názoru, že by si učitelé měli získat větší autoritu vlastními silami. Názor, že pro získání větší autority je nutné, aby učitelské povolání vykonávaly psychicky silné osobnosti, pak sdílí 21,2 % dotázaných.

Překvapivý je například pohled na ohodnocení pedagogů, který se velice tříští, přesto je patrné, že si práce pedagogů váží. S tvrzením, že kantoři působící v rámci českého školství pracují pod velkým psychickým tlakem a za malé peníze, souhlasí 27,8 % dotázaných. S tvrzením, že kantoři jsou zcela nedocenění a bez celospolečenské prestiže, souhlasí 15, 8% respondentů a názor, že čeští pedagogové odvádějí adekvátní práci odpovídající platovému ohodnocení, sdílí 15,5 % dotázaných. Tvrzení, že kantoři za relativně malé peníze odvádějí velký kus dobré práce, sdílí 11,5 % respondentů.

 

Zdroj: http://www.sanep.cz.

Fotogalerie
2919 2920 2921

Další články z rubriky

Dobrá zpráva! Dostupnost stavebních úřadů zůstane zachována

Dobrá zpráva! Dostupnost stavebních úřadů zůstane zachována

Nedostatek talentů roste: Zaměstnavatelé v ČR se potýkají s problémy při obsazování pracovních pozic

Nedostatek talentů roste: Zaměstnavatelé v ČR se potýkají s problémy při obsazování pracovních pozic

Farmář Tomáš Trávníček věří v další rozvoj farem v Česku

Farmář Tomáš Trávníček věří v další rozvoj farem v Česku

Evropské oslavy 120. Výročí společnosti HARLEY-DAVIDSON®

Evropské oslavy 120. Výročí společnosti HARLEY-DAVIDSON®

Plzeň rozsvítí festival světla BLIK BLIK, letos zavede návštěvníky do městské džungle

Plzeň rozsvítí festival světla BLIK BLIK, letos zavede návštěvníky do městské džungle

Koncert pro život