Magazín Elita

OSOBNÍ DATA JE NUTNÉ CHRÁNIT‼!

OSOBNÍ DATA JE NUTNÉ CHRÁNIT‼!

Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů zamítl námitky České pošty, s.p., proti kontrolnímu protokolu ve věci šíření nevyžádaných obchodních sdělení v souvislosti s informační kampaní ke službě Datový trezor. Zjištění Úřadu bude předáno Ministerstvu vnitra k případnému postihu za šíření nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím datových schránek.

Předseda Úřadu se ztotožnil se závěry inspektora, že Česká pošta svým postupem porušila zákon č. 480/2004 Sb., a šířila nevyžádaná obchodní sdělení. Při posuzování postupu České pošty Úřad ani následně předseda neakceptovali argumentaci České pošty, že se nejednalo o obchodní sdělení, ale o systémovou zprávu.

To, zda určitá zpráva naplňuje znaky obchodního sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. je třeba posuzovat podle jejího obsahu a účelu, a nikoliv podle toho, jak je tato zpráva označena, nebo kam ji řadí provozní řád. Stejně tak nebyla akceptována námitka, že tento postup předem schválilo Ministerstvo vnitra jako správce informačního systému datových schránek, neboť zákon žádnou výjimku pro takto schválená obchodní sdělení neobsahuje. Úřad také odmítl argumentaci České pošty, že postupovala v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., neboť tento zákon pouze ukládá České poště jako provozovateli informačního systému datových schránek vyhovět žádosti držitele datové schránky a předvídanou službu (uchování datových zpráv po dobu delší, než stanovenou prováděcí vyhláškou) poskytnout; zákon žádnou notifikaci této služby nepředpokládá ani kontrolovanému neukládá, a to ani v souvislosti s nevyžádaným bezplatným zřízením dané služby na zkoušku.

 Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů


Další články z rubriky

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Den dětí v Holešovické Tržnici rozhýbe Bombarďák a speciální program nabídnou i Lovci znaků!

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás  tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Víte, jak na bezpečné heslo? Máme pro vás tipy od české kyberbezpečnostní firmy

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Nákup z PENNY dovezou kurýři Woltu až domů služba je dostupná pro 1,7 milionu lidí

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období

Rodina jako základ, který však v posledních letech zažívá nejisté období

Psí den, který pobaví a pomůže

Psí den, který pobaví a pomůže