Magazín Elita

Objetí

Týká-li se objetí  přímo snícího, je to varovný znak, který upozorňuje na to, že nás někdo zneužívá.