Magazín Elita

SANEP: PROSTITUCI PODLE VĚTŠINY ČECHŮ NELZE VYMÝTIT A MĚLA BY BÝT ZLEGALIZOVÁNA

SANEP: PROSTITUCI PODLE VĚTŠINY ČECHŮ NELZE VYMÝTIT A MĚLA BY BÝT ZLEGALIZOVÁNA

Poslanecká sněmovna se bude již poněkolikáté zabývat problematikou nejstaršího řemesla, respektive návrhem zákona o regulaci prostituce. Exkluzivní průzkum společnosti SANEP se téměř shoduje s výsledky šetření z roku 2010.

Prostituci by ponechalo ve stávajícím stavu 6,2% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Zcela zakázat by se měla prostituce dle názoru 15,9% dotázaných a zákonem by prostituci povolilo 65,8% respondentů.

S návrhem zákona, podle něhož by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a nezdaněnou činnost na základě žádosti úřadu o povolení k této činnosti a rovněž by také museli platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky, pak v souhrnu souhlasí 72,2% respondentů.

Legalizace prostituce, kterou vnímá jako velký problém ČR v souhrnu 52,4% dotázaných, je dle názoru 57,3% respondentů jednou z možností, jak se s tímto nejstarším řemeslem vypořádat ve prospěch státní kasy a jak tuto činnost regulovat. Na druhé straně pouze čtvrtina dotázaných (25,3%) se domnívá, že by zdanění příjmu registrovaných prostitutek bylo výrazným posílením příjmů státního rozpočtu.

Většinové volání po regulaci a tedy legalizaci prostituce nepochybně souvisí i s většinově přijímaným názorem, že prostituci nelze zcela vymýtit s čímž souhlasí v souhrnu 92,5% dotázaných. K využití služeb prostitutek nebo prostitutů se přiznává 6,9% dotázaných a to výhradně mužů.

Výsledky šetření společnosti SANEP lze interpretovat jako odmítavý postoj veřejnosti k pokryteckému chování úřadů, ale i celé společnosti k nelegální činnosti, o níž všichni vědí, že existuje a funguje, a to v podstatě naprosto běžně a dostupně.

I přesto, že si většina veřejnosti nedělá iluze o tom, že by legalizace prostituce byla nějakým zásadním přínosem pro státní kasu, je většinový požadavek na legalizaci nejstaršího řemesla, které je fenoménem provázejícím lidstvo napříč celou jeho historií, racionálním požadavkem na legalizaci, kontrolu a daňovou zodpovědnost u prostituce stejně, jako je tomu u všech ostatních činností.

Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 3. - 9. 2. 2014 na vybrané skupině 7.512 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 21.682 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz.

Fotogalerie
2959 2960 2961

Další články z rubriky

Náročná příprava na soustředění Muže roku. Na finále v Náchodě jsou pánové opravdu připravení

Náročná příprava na soustředění Muže roku. Na finále v Náchodě jsou pánové opravdu připravení

Písně s OK Bandem mám logicky pod kůží, říká Marcela Březinová

Písně s OK Bandem mám logicky pod kůží, říká Marcela Březinová

Divadlo Mír natáčí nový celovečerní film s názvem Srnky

Divadlo Mír natáčí nový celovečerní film s názvem Srnky

Bouřkový úplněk nabídne vhodný čas pro rituál splněných přání

Bouřkový úplněk nabídne vhodný čas pro rituál splněných přání

Berchtold zářil hvězdami, postaral se o to Orchestr Felixe Slováčka jr. se Štefanem Margitou

Berchtold zářil hvězdami, postaral se o to Orchestr Felixe Slováčka jr. se Štefanem Margitou