Magazín Elita

SANEP: PROSTITUCI PODLE VĚTŠINY ČECHŮ NELZE VYMÝTIT A MĚLA BY BÝT ZLEGALIZOVÁNA

SANEP: PROSTITUCI PODLE VĚTŠINY ČECHŮ NELZE VYMÝTIT A MĚLA BY BÝT ZLEGALIZOVÁNA

Poslanecká sněmovna se bude již poněkolikáté zabývat problematikou nejstaršího řemesla, respektive návrhem zákona o regulaci prostituce. Exkluzivní průzkum společnosti SANEP se téměř shoduje s výsledky šetření z roku 2010.

Prostituci by ponechalo ve stávajícím stavu 6,2% dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Zcela zakázat by se měla prostituce dle názoru 15,9% dotázaných a zákonem by prostituci povolilo 65,8% respondentů.

S návrhem zákona, podle něhož by lehké ženy a muži mohli vykonávat svoji dosud nelegální a nezdaněnou činnost na základě žádosti úřadu o povolení k této činnosti a rovněž by také museli platit daně z příjmů a chodit na zdravotní prohlídky, pak v souhrnu souhlasí 72,2% respondentů.

Legalizace prostituce, kterou vnímá jako velký problém ČR v souhrnu 52,4% dotázaných, je dle názoru 57,3% respondentů jednou z možností, jak se s tímto nejstarším řemeslem vypořádat ve prospěch státní kasy a jak tuto činnost regulovat. Na druhé straně pouze čtvrtina dotázaných (25,3%) se domnívá, že by zdanění příjmu registrovaných prostitutek bylo výrazným posílením příjmů státního rozpočtu.

Většinové volání po regulaci a tedy legalizaci prostituce nepochybně souvisí i s většinově přijímaným názorem, že prostituci nelze zcela vymýtit s čímž souhlasí v souhrnu 92,5% dotázaných. K využití služeb prostitutek nebo prostitutů se přiznává 6,9% dotázaných a to výhradně mužů.

Výsledky šetření společnosti SANEP lze interpretovat jako odmítavý postoj veřejnosti k pokryteckému chování úřadů, ale i celé společnosti k nelegální činnosti, o níž všichni vědí, že existuje a funguje, a to v podstatě naprosto běžně a dostupně.

I přesto, že si většina veřejnosti nedělá iluze o tom, že by legalizace prostituce byla nějakým zásadním přínosem pro státní kasu, je většinový požadavek na legalizaci nejstaršího řemesla, které je fenoménem provázejícím lidstvo napříč celou jeho historií, racionálním požadavkem na legalizaci, kontrolu a daňovou zodpovědnost u prostituce stejně, jako je tomu u všech ostatních činností.

Exkluzivní průzkum byl proveden ve dnech 3. - 9. 2. 2014 na vybrané skupině 7.512 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-70 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 21.682 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.

Více na http://www.sanep.cz.

Fotogalerie
2959 2960 2961

Další články z rubriky

Michaela Pecháčková na Velikonoce prý neuschne, jeden koledník je už jistý

Michaela Pecháčková na Velikonoce prý neuschne, jeden koledník je už jistý

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Velikonoce jsou jedním z hlavních křesťanských svátků

Pääsiäinen – Velikonoce na finský způsob

Pääsiäinen – Velikonoce na finský způsob

Talentovaný zpěvák David Pet pokřtil nový videoklip. Kmotrou mu byla Lucie Vondráčková

Talentovaný zpěvák David Pet pokřtil nový videoklip. Kmotrou mu byla Lucie Vondráčková

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Herec Zdeněk Žák se v roli poradce se osvědčil

Koncert pro život