Magazín Elita

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

Studentský tým, který byl utvořen v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na dobrovolné bázi, vznikl aby vyzdvihl důležitost výzkumu v akademickém prostředí. Tento tým se rozhodl zorganizovat první ročník odborné lingvistické letní školy a otevřeného kongresu pro slyšící i neslyšící studenty lingvistiky znakových jazyků.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Výzkum znakových jazyků je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že se jedná o jazyky ohrožené. Znakové jazyky jsou komunikačním prostředkem neslyšících osob, proto jejich výzkum může dále významně přispět ke zlepšení vzdělávání neslyšících osob a dalších služeb poskytované této skupině obyvatel, jako je například tlumočení. Pozváním zahraničních odborníků: slyšících i neslyšících, kteří zde představí své výzkumy, očekáváme přinesení motivace a elánu do započetí vlastních lingvistických výzkumů ohrožených znakových jazyků.

Letní škola bude mít dvě části: Summer school Lecture a Summer school Open. Summer School Lecture se uskuteční v srpnu 2014 v prostorách FF UK Praha, proběhne během 3 dnů, zúčastní se jí 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků (profesorů, docentů, doktorů) z Ameriky, Austrálie, Evropy, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími mezinárodní letní školy.  Na Summerschool Lectures naváže dvoudenní Summer School Open – otevřený kongres pro širokou veřejnost, na které budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů, jež provedou studenti během první části a resumé k dalšímu směřování v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Účastníci konference získají nové informace ze zahraničí, od světově známých osobností, kteří přijíždějí z prostředí, v němž výzkumy znakových jazyků mají tradici přes 80 let, zatímco u nás se jedná o obor velmi mladý (výzkumy probíhají kolem 20 let).

Výstupem konference bude elektronický sborník.

Přípravný tým studentů mezinárodní akci koordinuje a organizuje bez nároku na honorář. Hlavním organizátorem je Lucie Břinková.

 

POKUD CHCETE PODPOŘIT TUTO AKTIVITU, KONTAKTUJTE

LUCII BŘINKOVOU NA E-MAILU:

 lucie.brinkova@gmail.com

Více informací a program zde (http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/786).


Další články z rubriky

Šmoulové se loučí s Brnem i celou Českou republikou

Šmoulové se loučí s Brnem i celou Českou republikou

Pozor na nekalé praktiky. Naletět můžete i ve fotovoltaice

Pozor na nekalé praktiky. Naletět můžete i ve fotovoltaice

Life! to je festival, kde nic není nemožné!

Life! to je festival, kde nic není nemožné!

Více jak stočlenná pekelně přísná suita ze zemí českých i ra-kouských opět vtrhne Na Výstaviště

Více jak stočlenná pekelně přísná suita ze zemí českých i ra-kouských opět vtrhne Na Výstaviště

Výkupné jako byznys, nejednotná Evropa, oslavující hollywoodští herci

Výkupné jako byznys, nejednotná Evropa, oslavující hollywoodští herci

Vánoční Holešovická tržnice