Magazín Elita

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014 S TÉMATEM AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ

Studentský tým, který byl utvořen v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na dobrovolné bázi, vznikl aby vyzdvihl důležitost výzkumu v akademickém prostředí. Tento tým se rozhodl zorganizovat první ročník odborné lingvistické letní školy a otevřeného kongresu pro slyšící i neslyšící studenty lingvistiky znakových jazyků.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014 s tématem aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (Summer School 2014: Current Issues in Sign Language Linguistics) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Výzkum znakových jazyků je velmi důležitý, vzhledem k tomu, že se jedná o jazyky ohrožené. Znakové jazyky jsou komunikačním prostředkem neslyšících osob, proto jejich výzkum může dále významně přispět ke zlepšení vzdělávání neslyšících osob a dalších služeb poskytované této skupině obyvatel, jako je například tlumočení. Pozváním zahraničních odborníků: slyšících i neslyšících, kteří zde představí své výzkumy, očekáváme přinesení motivace a elánu do započetí vlastních lingvistických výzkumů ohrožených znakových jazyků.

Letní škola bude mít dvě části: Summer school Lecture a Summer school Open. Summer School Lecture se uskuteční v srpnu 2014 v prostorách FF UK Praha, proběhne během 3 dnů, zúčastní se jí 50 delegátů z různých zemí a 12 odborníků (profesorů, docentů, doktorů) z Ameriky, Austrálie, Evropy, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků. Ti budou hlavními lektory a přednášejícími mezinárodní letní školy.  Na Summerschool Lectures naváže dvoudenní Summer School Open – otevřený kongres pro širokou veřejnost, na které budou formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků a studentů, jež provedou studenti během první části a resumé k dalšímu směřování v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Účastníci konference získají nové informace ze zahraničí, od světově známých osobností, kteří přijíždějí z prostředí, v němž výzkumy znakových jazyků mají tradici přes 80 let, zatímco u nás se jedná o obor velmi mladý (výzkumy probíhají kolem 20 let).

Výstupem konference bude elektronický sborník.

Přípravný tým studentů mezinárodní akci koordinuje a organizuje bez nároku na honorář. Hlavním organizátorem je Lucie Břinková.

 

POKUD CHCETE PODPOŘIT TUTO AKTIVITU, KONTAKTUJTE

LUCII BŘINKOVOU NA E-MAILU:

 lucie.brinkova@gmail.com

Více informací a program zde (http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/?q=node/786).


Další články z rubriky

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz

Spolek MÁJA slaví deset let činnosti pro opylující hmyz