Magazín Elita

CÍRKEVNÍ RESTITUCE NA PŮDĚ NÁRODNÍ GALERIE

CÍRKEVNÍ RESTITUCE NA PŮDĚ NÁRODNÍ GALERIE

Národní galerie v Praze přijala v řádné lhůtě třicet čtyři žádostí o vydání movitých věcí umělecké povahy na základě zákona o církevních restitucí, které  byly podány ve lhůtě do 2.1.2014. V současné době probíhá identifikace více než 500 uměleckých děl, které žádosti zahrnují. Církevní restituce ve věci vydání církevního majetku dle zákona č.428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi mohou přinést to, že Národní galerie bude muset vydat díla nedozírné hodnoty, a to do půl roku od podání žádosti, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tak tomu bylo i v případě žádostí o vydání devíti obrazů Mistra Vyšebrodského cyklu, čtyř desek takzvané Puchnerovy archy a dvou pláten Petra Paula Rubense, které NG obdržela jako vůbec první žádosti na začátku  května 2013. NG dosud žádné movité umělecké dílo žadatelům nevydala.

Se zástupci církví došlo v listopadu loňského roku k dohodě o prodloužení, obě strany konstatovaly, že lhůta šesti měsíců bohužel nebyla v tomto případě dostatečná pro posouzení nároku.  „Národní galerie v Praze je připravena splnit svou zákonnou povinnost. Nároky jsou posuzovány z hlediska liturgického, právního a umělecko-historického. Tato hlediska spolu se svědectvím historických dokumentů zatím směřují ke kladnému rozhodnutí ve věci vydání,“ uvedl k tomu prof. Vít Vlnas pověřený vedením Národní galerie v Praze a dodal: „Postupujeme striktně dle zákona a vydáme pouze taková umělecká díla, na něž je nárok žadatelů nesporný.“

Seznam doručených žádostí v rámci restitucí církevního majetku do NG v zákonné lhůtě :

 1. Cisterciácké opatství Vyšší Brod – doručeno dne  9. 5. 2013 / 9 obrazů (Vyšebrodský cyklus)
 2. Rytířský řád Křižovníků s červenou  hvězdou – doručeno dne 9. 5. 2013 / 4 obrazy (Křížovnický oltář,  Puchnerova archa)
 3. Česká provincie řádu sv. Augustina – doručeno dne  9. 5. 2013 / 2 obrazy   (P. P. Rubens)
 4. Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří / doručeno dne 14. 8. 2013 / 4 obrazy
 5. Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeroným v Emauzích / doručeno 3. 10. 2013 / 14 obrazů 
 6. Klášter minoritů Most  a   Klášter minoritů Český Krumlov / doručeno 10. 10. 2013 / 6 plastik  a  1 obraz + 3 plastiky
 7. Českomoravská provincie Římské unie řádu sv.Voršily, Praha / doručeno dne 18. 10. 2013 / 6 obrazů, 2 plastiky
 8. Královská kanonie premonstrátů na Strahově,  Praha / doručeno dne 4. 11. 2013 / 1 obraz 
 9. Česká provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, Opava / doručeno dne 20. 11. 2013 / 1 gotická deska
 10. Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře, Praha / doručeno dne 21. 11. 2013 / 10 plastik
 11. Klášter Dominikánů Ústí nad Labem / doručeno dne  9. 12. 2013 / 9 plastik, 3 obrazy 
 12. Komunita Římské unie řádu sv. Voršily v Praze / doručeno dne 12.12. 2013 / předměty uměleckého řemesla
 13. Provincie Kapucínů  v ČR,  Praha 1 / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz 
 14. Římskokatolická farnost  Nová Ves u Mladé Vožice / doručeno dne 19. 12. 2013 / 1 obraz
 15. Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského,  Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 2 plastiky
 16. Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha / doručeno dne 19. 12. 2013 / 42  plastik  
 17. Královská kanonie premonstrátů na Strahově / doručeno 19. 12. 2013 / 7 obrazů
 18. Královská kanonie premonstrátů na Strahově (premonstrátská rezidence a proboštská fara   na Svatém Kopečku u Olomouce) / doručeno 19. 12. 2013 / 1 obraz a 3 plastiky
 19. Římskokatolická farnost, Veverská Bítýška / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz
 20. Biskupství Litoměřické / doručeno 20.12. 2013 / 7 obrazů a 1 socha
 21. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz a 1 plastika          
 22. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 1 obraz
 23. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 2 obrazy
 24. Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou / doručeno 20. 12. 2013 / 3 obrazy – triptych
 25. Římskokatolická farnost u kostela Narození Panny Marie, Praha - Michle / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha
 26. Římskokatolická farnost Benešov, Benešov / doručeno 20. 12. 2013 / 1 socha
 27. Arcibiskupství pražské,  Praha 1 / doručeno 20. 12. 2013 / 3 sochy
 28. Cisterciácké opatství Osek / doručeno dne 23. 12. 2013 / 53 děl
 29. Česká katolická charita, Praha  a Arcibiskupství pražské / doručená dne 30. 12. 2013 / 35 obrazů,  54 plastik, 6 kreseb, 72 grafik, 1 pastel
 30. Římskokatolická farnost Křečovice / doručeno dne 30. 12 .2013 / 2 obrazy
 31. Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava Praha – Prosek / doručeno dne 30. 12. 2013 / 1 obraz
 32. Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 / doručeno 31. 12. 2013 / 1 socha
 33. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem / doručeno dne 31. 12. 2013 / 1 obraz
 34. Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově / doručeno dne 2. 1. 2014 / 30 obrazů, 19 plastik,  61 kreseb,  29 grafik

 

Jak vypadá proces vyřizování žádostí?

Všechny restituční případy jsou identifikovány a projednávány v rámci pracovní skupiny ustanovené vedením NG, která vyhodnocuje jednotlivé doklady a připravuje stanoviska k jednotlivým případům. Církve a náboženské společnosti mají povinnost nárokovanou věc v žádosti řádně identifikovat a prokázat, že ji vlastnily v rozhodném období.

-red-

Fotogalerie
2968

Další články z rubriky

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Z manažera učitelem: lidé z praxe pomáhají školám „nezakrnět“, u studentů budí respekt

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Spolek VČELÍ STRÁŽ stojí vždy na straně opylujícího hmyzu

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Mezinárodní olympijský výbor vyzván k ukončení sponzoringu prodejci slazených nápojů

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.

Ceny nemovitostí zase rostou. Hypotéky sice klesají, ale nestojí to za řeč.